Slovenski biografski leksikon

Smole Jože, časnikar, publicist in družb. delavec, brat Janka (gl. čl.), r. 12. jun. 1927 v Lj., živi tu. Po osn. šoli je 1943 končal 5. razr. klas. gimn. v Lj. in zaradi udeležbe v enotah NOV prekinil redni študij. L. 1947–9 je študiral in dipl. na Viš. polit. šoli Đuro Đaković v Bgdu, 1949–53 obiskoval na Columbia University v New Yorku tečaje angl. jezika in višji tečaj žurnalistike. — Že 1941 se je S. vključil v NOB, bil mdr. sekretar SKOJa, član Polit. odd. KP XXX. divizije IX. korpusa NOV in POJ ter član Agitpropa pri PK SKOJ za Sjo, član oblastn. komiteja SKOJ za Slov. primorje, od 9. maja 1945 sekretar MK SKOJ v Lj. Časnikarstvu se je posvetil že med NOB: pisal je v mladin. tisku nar: osvob. gibanja in bil nekaj časa glavni urednik Primorske mladine, 1945–6 Mladine; zunanjepolit. urednik Omladine 1946–7, dopisnik Tanjuga v Atenah 1947, Tanjuga, Borbe in bgd Radia v New Yorku 1949–53, zunanjepolit., nato glavni urednik Borbe 1953–63 v Bgdu, od 1. jun. 1963 pa je glavni urednik Dela v Lj. — S. se udejstvuje v strok. novinar. organizaciji: bil je 1963–5 predsednik zvezn. odb. Zveze novinarjev Jsle in član Zvezne skupščine; član CK ZKS, Izvršn. odb. GO SZDL Sje in od 1965 republ. poslanec v prosv. kult. zboru. — Objavil je mdr. brošure: Tito u Aziji. Bgd 1955; Probudjena Afrika. Bgd 1956; Spoljna politika Jugoslavije. Zgb 1958; Jugoslovenski pogled na koeksistenciju. Bgd 1959 (tudi v angl., franc., špan.); Današnja Kambodža. Bgd 1962. S področja mednar. odnosov, ki se je zanje specializiral, je spisal še množico člankov, komentarjev, poročil in reportaž. — Prim.: osebni podatki. Vtc.

Vatovec, Fran: Smole, Jože (1927–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi587956/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine