Abecedno kazalo S

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Samec, Maks st.
10. oktober 1844, Arclin, Slovenija
19. avgust 1889, Kamnik, Slovenija
Samec, Mara
Dermastia, Mihaela
11. oktober 1912, Radomlje, Slovenija
1. december 1984, Ljubljana, Slovenija
Samec, Smiljan
11. oktober 1912, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
6. oktober 1995, Ljubljana, Slovenija
Samerda, Daniel
16. december 1676, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
10. julij 1743, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Samerl, Mihael
okoli 1644, Ljubljana, Slovenija
25. april 1715, Ljubljana, Slovenija
Samerlius, Mihael
Samerl, Mihael
okoli 1644, Ljubljana, Slovenija
25. april 1715, Ljubljana, Slovenija
Samhaber, Edvard
26. december 1846, Freistadt, Zgornja Avstrija, Avstrija
27. marec 1927, Linz, Zgornja Avstrija, Avstrija
Samo, kralj Slovanov
658
Samo II.
Novačan, Anton
9. julij 1887, Zadobrova, Slovenija
22. marec 1951, Posadas, Misiones, Argentina
Samojov, Janez
Vuk, Ivan
27. december 1882, Ženik, Slovenija
12. november 1939, Ljubljana, Slovenija
Samonigg, Ivan
21. december 1839, Šoštanj, Slovenija
12. januar 1915, Baden bei Wien, Spodnja Avstrija, Avstrija
Samostal
Tonejec, Matej
9. september 1846, Zgornje Gorje, Slovenija
15. maj 1882, Zgornje Gorje, Slovenija
Samostojen kmet
Mermolja, Ivan
14. december 1875, Vrtojba, Slovenija
19. oktober 1943, Nemška vas (Ribnica, obč.), Slovenija
Samotnik
Zergol plemeniti Zergollern, Franz Wilhelm
4. april 1653, Ljubljana, Slovenija
29. januar 1710, Ljubljana, Slovenija
Samotorčan, Josip
7. marec 1862, Šentjošt nad Horjulom, Slovenija
5. april 1897, Ljubljana, Slovenija
Samo Vasiljev
Kersnik, Janko
28. december 1881, Brdo pri Lukovici, Slovenija
26. februar 1937, Ljubljana, Slovenija
Samovič
Dolinar, Ivan
26. avgust 1840, Škofja Loka, Slovenija
6. junij 1886, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Samsa, Ivan
Samsa, Janez
18. november 1883, Gora nad Sodražico, Slovenija
17. maj 1953, Gora nad Sodražico, Slovenija
Samsa, Janez
18. november 1883, Gora nad Sodražico, Slovenija
17. maj 1953, Gora nad Sodražico, Slovenija
Samsa, Maksa
12. oktober 1904, Dolnji Zemon, Slovenija
18. marec 1971, Dolnji Zemon, Slovenija
Samsa, Mara
5. november 1906, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
13. avgust 1959, Golnik, Slovenija
Samsa, Marija
Samsa, Mara
5. november 1906, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
13. avgust 1959, Golnik, Slovenija
Sancin, Angela
Dujec Zaccaria, Angela
13. julij 1913, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
27. december 2003, Zagreb, Hrvaška
Sancin, Ivan Karlo
30. oktober 1893, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. december 1974, Ljubljana, Slovenija
Sancin, Ivo
3. marec 1872, Trst – Greta, Furlanija - Julijska krajina, Italija
15. februar 1954, Ljubljana, Slovenija
Sancin, Ivo Karel
Sancin, Ivan Karlo
30. oktober 1893, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. december 1974, Ljubljana, Slovenija
Sancin, Mira
Sancin, Mirca
3. marec 1901, Ljubljana, Slovenija
23. julij 1970, Celje, Slovenija
Sancin, Mirca
3. marec 1901, Ljubljana, Slovenija
23. julij 1970, Celje, Slovenija
Sancin, Modest
15. junij 1902, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. november 1964, Vipava, Slovenija
Sancinova, Angelca
Dujec Zaccaria, Angela
13. julij 1913, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
27. december 2003, Zagreb, Hrvaška
Sanctoninis, Paolo de
Santonino, Pavel
okoli 1440, Stroncone, Umbrija, Italija
med 1508 in 1510, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Sanctoninus, Paolo
Santonino, Pavel
okoli 1440, Stroncone, Umbrija, Italija
med 1508 in 1510, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Sanctori, Paolo
Santonino, Pavel
okoli 1440, Stroncone, Umbrija, Italija
med 1508 in 1510, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Sanctorius Sanctorius
29. marec 1561, Koper, Slovenija
22. februar 1636, Benetke, Benečija, Italija
Santonino, Paolo
Santonino, Pavel
okoli 1440, Stroncone, Umbrija, Italija
med 1508 in 1510, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Santonino, Pavel
okoli 1440, Stroncone, Umbrija, Italija
med 1508 in 1510, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Santorio Santorio
Sanctorius Sanctorius
29. marec 1561, Koper, Slovenija
22. februar 1636, Benetke, Benečija, Italija
Sanjač
Ušeničnik, Aleš
3. julij 1868, Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija
30. marec 1952, Ljubljana, Slovenija
Sardenko, Silvin
Merhar, Alojzij
15. junij 1878, Ljubljana – Ježica, Slovenija
21. februar 1942, Ljubljana, Slovenija
Sargar, Elizej
med 2. avgust 1625 in 3. avgust 1625, Suha, Slovenija
23. november 1703, Lenzfried, Bavarska, Nemčija
Saria, Balduin
5. junij 1893, Ptuj, Slovenija
3. junij 1974, Gradec, Štajerska, Avstrija
Sarmeda, Daniel
Samerda, Daniel
16. december 1676, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
10. julij 1743, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Sassenberg, Jožef
25. februar 1773, Ljubljana, Slovenija
8. januar 1849, Ljubljana, Slovenija
SA-ŠA
Škufca, Saša
17. junij 1922, Drenov Grič, Slovenija
8. januar 1964
Saša
Taufer, Vida
15. junij 1903, Zagorje ob Savi – Toplice, Slovenija
18. oktober 1966, Ljubljana – Bokalce, Slovenija
Satirik iz Olimpa
Leban, Janko
21. april 1855, Kanal, Slovenija
18. februar 1932, Novo mesto – Kandija, Slovenija
Sattler, Jožef
24. januar 1845, Gornja Radgona, Slovenija
18. avgust 1920, Celje, Slovenija
Sattner, Franc
Sattner, Hugolin
29. november 1851, Novo mesto – Kandija, Slovenija
20. april 1934, Ljubljana, Slovenija
Sattner, Hugolin
29. november 1851, Novo mesto – Kandija, Slovenija
20. april 1934, Ljubljana, Slovenija
Satyrus
Samec, Janko
5. april 1886, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
15. oktober 1945, Ljubljana, Slovenija
Sava
Derganc, Franc
26. februar 1877, Semič, Slovenija
30. junij 1939, Ljubljana, Slovenija
Savel, Emanuel
Voljč, Jakob
24. april 1878, Vrhnika, Slovenija
25. oktober 1900, Ljubljana, Slovenija
Saveljev
Cankar, Ivan
10. maj 1876, Vrhnika, Slovenija
11. december 1918, Ljubljana, Slovenija
Saveljev, Ivan
Cankar, Ivan
10. maj 1876, Vrhnika, Slovenija
11. december 1918, Ljubljana, Slovenija
Savič, Dr. Milivoj
Žmavc, Ivan
11. januar 1871, Slogonsko, Slovenija
22. november 1956, Praga, Češka
Savič, Marijan
Govekar, Fran
9. december 1871, Ig, Slovenija
31. marec 1949, Ljubljana, Slovenija
Saviljev, Jason
Lovrenčič, Joža
2. marec 1890, Kred, Slovenija
11. december 1952, Ljubljana, Slovenija
Savin, Risto
Širca, Friderik, plemeniti
11. julij 1859, Žalec, Slovenija
15. december 1948, Zagreb, Hrvaška
Savinec, Andrej
okoli 1550, Ljubljana, Slovenija
po 1595
Savinska, Emerika
Poljanec, Ljudmila
6. julij 1874, Brežice, Slovenija
26. avgust 1948, Kapelski Vrh, Slovenija
Savinšek, Franc
30. september 1881, Ljubljana, Slovenija
1. februar 1967
Savinšek, Jakob
4. februar 1922, Kamnik, Slovenija
17. avgust 1961, Kirchheim, Bavarska, Nemčija
Savinšek, Jakob
Savinšek, Slavko
30. september 1897, Gornji Grad, Slovenija
11. avgust 1942, Beograd, Srbija
Savinšek, Slavko
30. september 1897, Gornji Grad, Slovenija
11. avgust 1942, Beograd, Srbija
Savio, Franc Leopold
22. januar 1801, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
17. september 1847, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Savnik, Roman
11. februar 1902, Ljubljana, Slovenija
21. oktober 1987, Ljubljana, Slovenija
Savnik, Simon
Vodeb, Rafko Mihael
26. julij 1922, Dolenja vas pri Artičah, Slovenija
5. julij 2002, Maribor, Slovenija
Savo
Cizelj, Miran
8. maj 1915, Gradec, Štajerska, Avstrija
18. januar 1944, Spodnje Vetrno, Slovenija
Savoye, Daniel
Sax, Alojzij
Sachs, Alojzij
28. maj 1869, Medvode, Slovenija
13. november 1910, Ljubljana, Slovenija
Sax, Hinko
4. junij 1872, Medvode, Slovenija
28. april 1962, Maribor, Slovenija
Sbaiger-Lerchenfeld
Schweiger-Lerchenfeld
Rodbina
Sbj
Stabej, Jože
6. marec 1896, Preloge pri Konjicah, Slovenija
22. december 1980, Ljubljana, Slovenija
Sbogar, Janez Marija
maj 1654, Solkan, Slovenija
1701, Praga, Češka
Sbrizaj, Ivan
27. december 1866, Senožeče, Slovenija
12. februar 1946, Ljubljana, Slovenija
S-c
Slanc, Karel
18. januar 1851, Laško, Slovenija
5. september 1916, Novo mesto, Slovenija
Scaria, Emil
18. september 1838, Gradec, Štajerska, Avstrija
22. julij 1886, Dresden – Blasewitz, Nemčija
Scarlichi, Rajnald
Eger, Madžarska
17. december 1640, Ljubljana, Slovenija
Scarlichio, Rinaldo de
Scarlichi, Rajnald
Eger, Madžarska
17. december 1640, Ljubljana, Slovenija
Scarlichius, Jakob
Škerl, Jakob
okoli 1622, Škofja Loka, Slovenija
2. februar 1672, Ljubljana, Slovenija
Schäber
Šeber
Rodbina
Schaffenrath, Alojzij
10. julij 1794, Ljubljana, Slovenija
14. september 1836, Postojna, Slovenija
Schaffenrath, Janez Nepomuk
16. april 1793, Ljubljana, Slovenija
?
Schaffer, Adolf
5. januar 1840, Bregenz, Predarlska, Avstrija
24. januar 1905, Ljubljana, Slovenija
Schantel, Jurij
Schar, Lukas
Scharf, Lukas
Scharf, Lukas
Schaschel, Jakob
Šašel, Jakob st.
25. julij 1832, Kapla ob Dravi, Koroška, Avstrija
28. marec 1902, Karlovec, Hrvaška
Schaubach, Franc
3. december 1881, Drašče, Koroška, Avstrija
6. avgust 1954, Črnomelj, Slovenija
Schauta, Josip
27. maj 1852, Mladá Boleslav, Češka
16. september 1922, Želimlje, grad Namršelj, Slovenija
Schechel, Jožef
Žehel, Jožef
11. februar 1824, Gornji Grad, Slovenija
31. marec 1898, Mozirje, Slovenija
Schega, Franc Andrej
Šega, Franc Andrej
16. november 1711, Novo mesto, Slovenija
6. december 1787, München, Bavarska, Nemčija
Schega, Janez
1595, Ljubljana, Slovenija
14. junij 1664, Dunaj, Avstrija
Schega, Jernej
Šega, Jernej
22. avgust 1714, Novo mesto, Slovenija
okoli 1800, Dunaj, Avstrija
Scheidela, Hinko
2. julij 1874, Vitanje, Slovenija
11. junij 1912, Zagreb, Hrvaška
Scheinigg, Janez
29. oktober 1851, Borovlje, Koroška, Avstrija
3. maj 1919, Celovec, Koroška, Avstrija
Schell, Franc
6. avgust 1815, Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenija
3. september 1865, Gradec, Štajerska, Avstrija
Schell plemeniti Schellenburg, Jakob
24. julij 1652, Vipiteno, Trentini - Zgornje Poadižje, Italija
med 1. februar 1715 in 2. februar 1715, Ljubljana, Slovenija
Schell von und zu Schellenburg, Jakob
Schell plemeniti Schellenburg, Jakob
24. julij 1652, Vipiteno, Trentini - Zgornje Poadižje, Italija
med 1. februar 1715 in 2. februar 1715, Ljubljana, Slovenija
Schemerl, Jožef Marija
26. marec 1754, Ljubljana, Slovenija
28. januar 1844, Dunaj, Avstrija