Primorski slovenski biografski leksikon

SAKSIDA Alenka, kulturna delavka, r. 28. jan. 1942 v Lj., živi v Solkanu. Oče Leander Pegan, glasbenik, mati Emica Starc, gospodinja. Osn. š. je obiskovala v Lj., prav tam tudi gimn. (matura 1960). Na lj. U je študirala franc. in nem. (diplomirala 1967). Od gimn. let je bila pevka pri APZ »Tone Tomšič«, kasneje je sodelovala pri zboru Slov. filharmonije in pri Slov. madrigalistih. Od 1967 živi in deluje v Novi Gor., tu je bila do 1975 tajn. občinske ZKPO, nato tajn. kulturne skupnosti občine Nova Gor. Od 1981 je dir. Kulturnega doma v Novi Gor. Ves ta čas je delovala poklicno ali ljubiteljsko kot organizator kult., zlasti glasb. življenja na Prim. Bila je med ustanovitelji festivala Primorska poje, vsakoletne glasb. prireditve Kogojevi dnevi in drugih kult. manifestacij. 1981 je bila izvoljena za podpreds. ZKO Sje, med 1982–86 je bila namestnik preds. Kulturne skupnosti Sje. S. je članica raznih občin, in republ. odb., ki delujejo na področju kult. (med drugim programskega sveta Cankarjevega doma v Lj. ter umetniškega kolegija Slov. filharmonije). S-ove zasluga je, da ima Nova Gor. glasb. življenje razvito na visoki ravni. Njen brat Leander Pegan (r. 28. jul. 1939) je deloval kot organizator glasb. življenja na slov. obali in na Postojnskem.

Prim.: Delo 26. nov. 1982; osebni podatki.

B. Mar.

Marušič, Branko: Saksida, Alenka (1942–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930920/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine