Poklici in dejavnosti Kovač

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Kovačič, Alojz
14. maj 1902, Drobočnik, Slovenija
marec 1945, Mauthausen, Avstrija
Sajevic, Jakob
13. april 1903, Hruševje, Slovenija
29. april 1956, Hruševje, Slovenija