Primorski slovenski biografski leksikon

ROJEC Franc, posestnik in kovač, r. 10. okt. 1879 v Sovodnjah ob Soči, u. tam 14. febr. 1922. Oče Franc, kovač – mehanik, mati Marija Makuc. Osn. š. je obiskoval v domačem kraju. Nato je študiral v Gradcu na poklicni š. in se strok. usposobil za kovača. Kmalu je začel opravljati svoj poklic, saj je bil lastnik kovačije blizu vaške cerkve. K njemu so prihajali od časa do časa na prakso študentje iz Gradca. V sovodenjski občini je bilo v začetku 20. stol. več obrtnikov in trgovcev, precej je bilo tudi kmetov in delavcev, čeprav nimamo točnih podatkov o njihovem številu. Delavci so bili zaposleni v tovarnah v Gor. in Mirnu (čevljarska zadruga). Tudi Goriško je zajela gospod. kriza in zato je bilo ustanovljenih mnogo društev in zadrug gospod. značanja. Za potrebe prebivalstva so v Sovodnjah najprej ustanovili 10. nov. 1907 Konsumno društvo, ki je imelo namen nuditi društvenikom potrebno blago po nižjih cenah. Uspeh društva je domačine spodbudil, da so sklenili ustanoviti posojilnico, ker so bili nekateri kmetje in delavci močno zadolženi. Hoteli so okrepiti zvezo gospod. zadrug in društev. Tako je prišlo 2. apr. 1908 (registr. 6. maja) do ustanovitve Kmečko-delavske hranilnice in posojilnice – registrovane zadruge z neomej. zavezo. R. je bil njen soustanovitelj, izvoljen najprej za načelnika na ustanovnem obč. zb. in postal njen prvi preds. Kljub težavam jo je uspešno vodil od ustanovitve do vojnih let. Bil je aktiven tudi na drugih področjih: kot član Vrtnarske zadruge, ustanovljene 9. avg. 1908, nekaj let (1905–07) član ožjega občinskega odbora (t. i. podžupan) in kot porotnik na gor. sodniji (1913). – Sin Fran-Franjo, višji carinski funkcionar in ljudski pesnik (gl. čl.).

Prim.: Žpk arh. Sovodnje ob Soči; GorS 15. 2. 1922; Gabršček, Ročni Kažipot 1906–07; PrimL 12. 6. 1913, št. 24; Sovodenjski zbornik 1983, Kmečko-delavska hranilnica in posojilnica v Sovodnjah, ur. Marko Waltritsch, str. 19–65 s sl.; M. Waltritsch, Slov. bančništvo in posojilništvo na Gor., ZTT 1983, 207, 458.

E. D.

Devetak, Emil: Rojec, Franc. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945240/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (4. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine