Primorski slovenski biografski leksikon

ROJEC Josip, okrajni sodnik v Kopru, r. 13. mar. 1881 v Sovodnjah pri Gor., u. 24. mar. 1920 v Trstu. Pokopan v Sovodnjah 5. maja 1920. Frančev brat (gl. čl.). Osn. š. je obiskoval v domačem kraju, gimn. v Gor., kjer je opravil maturo 7. jun. 1902. Nato je študiral pravo na Dunaju in tam promoviral. Prakticiral je na okrož. sodniji v Gor. Posvetil se je sodnijskemu poklicu. Najprej mu je bila poverjena služba sodnika v Sežani. Tam se je poročil 1913 z Marijo Amf (u. 1971). Ker se je zameril avstrijski oblasti, je bil uradno premeščen na Cres. Tam je začel bolehati na srcu. Umrla mu je zelo mlada hči Nada (1916). Kasneje je bil premeščen v Koper, kjer je služboval kot okrajni sodnik. Izkazal se je prvovrstnega drž. funkcionarja. Ker se mu je zdravje slabšalo, se je preselil v Trst, da bi se bolje zdravil. A tu je v mestni bolnišnici umrl po mučni bolezni. – Že mlad je aktivno deloval na prosvetnem področju. Bil je velik rodoljub. Kot osmošolec (1902) je ustanovil v Sovodnjah ob Soči bralno in pevsko društvo Zvezda krščansko socialne smeri, ki se je ohranilo do 1915; sedež je bila gostilna Vuk pri župnišču. Poživil je kulturno dejavnost v vasi in zbral ter uspešno vodil močan pevski zbor, največji na Gor. Tudi v Gor. je prirejal predstave z zborom in igralci, posebno v korist Slov. sirotišču in Šolskemu domu. Zbor je prihajal učit v Sovodnje z delovnega mesta iz Sežane. Bil je odličen pevovodja. Njegovo dirigentsko sposobnost potrjuje dejstvo, da so ga izbrali, da vodi 1912 na skupni prireditvi nastop združenih primor. pev. zborov, zbranih na velodromu pri glavni železniški postaji v Gor. Poleg zbora iz Sovodenj so sodelovali tudi pevci iz Dornberka, Bilj, Mirna, Vrtojbe, Šempetra, Gor. in drugih okoliških vasi. Bil je to pomemben dogodek za Gor., ko je tu vladalo ostro trenje med slov. in it. življem. V Sovodnjah je tedaj delovalo poleg Zvezde in drugih društev gospod. značaja tudi liberalno bralno in pev. društvo Nada (do 1915). R. je imel brata Franca, soustanovitelja sovodenjske posojilnice (gl. čl.), in polbrata Ivana, dekana v Tolminu (PSBL III, 218–19).

Prim.: GorS 1. apr. 1920, št. 14; Gabršček II, 69, 300, 572; E 25. mar. 1920, št. 73; Žpk arh. Sovodnje; pričevanje sorodnikov; RAITrst A 1970, Iz lepih starih časov v Sovodnjah (arh.); Prosv. zbornik 1868–1968, Slov. prosv. zveza, Trst 1970.

E. D.

Devetak, Emil: Rojec, Josip. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945260/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (5. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine