Primorski slovenski biografski leksikon

Kovačič Alojz, tigrovec, kovač, r. 14. maja 1902 v Drobočniku pri Sv. Luciji (Most na Soči), u. v koncentracijskem taborišču pri Linzu sredi marca 1945. Oče Matevž, mati Marija Kovačič, kmetje. Osn. š. pri Sv. Luciji, nato se je izučil za kovača. Bil je lepe postave, bister, trdnega značaja in zaveden Slovenec. Med opravljanjem kovaškega poklica v domači vasi je sodeloval v PD in v močni ileg. celici pri Sv. Luciji. Ileg. protifaš. dejavnost je opravljal po vseh okoliških vaseh, prinašal liter. čez drž. mejo in z Grahovega ob Bači ter pogosto vodil polit. in druge ubežnike čez močno zavarovano drž. mejo v Jslo. 1927 je kupil Kovačevo kovačijo na Grahovem ob Bači ter postal animator in vodja ileg. dejavnosti v Baški grapi, sodeloval s celico na Grahovem, v Rutu in na Koritnici, Temljinah in Kneži. Po njegovi zaslugi so raznosili tigrovci protifaš. letake proti volitvam 24. mar. 1929, da je vsaka primor. družina dobila letak. – K. je pred aretacijo pobegnil 1933 z ženo Marico Golob, zavedno Slovenko in vneto sodelavko v ileg. dejavnosti, in z družino v Sjo. Pri Stični na Dolenjskem je odprl samostojno kovačijo, da je preživljal petčlansko družino. Ob napadu na Jslo se je pridružil legiji primor. izseljencev, nato je sodeloval z NOB kot gospodar. referent. Po kapitulaciji It. je bil v bitki z Nem. pri Žužemberku težko ranjen. Imel je prestreljeno stegno in Nemci so ga brez zdravstvene nege odgnali v koncentr. taborišče pri Linzu, kjer je po 4 mes. obnemogel sredi mar. 1945.

Prim.: T. Rutar, TolmZb 1975; Isti, Ob 75. obletnici smrti I. Kovačiča (v neugotovljenem časopisu); osebni arhiv.

Rut

Rutar, Tone: Kovačič, Alojz (1902–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920810/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine