Slovenski biografski leksikon

Sajovic Rudolf, pravnik, r. 15. apr. 1888 v Lj. v železničarski družini. Osn. šolo in klas. gimn. je končal v Lj. (matura 1906), nato se je vpisal na pravno fakulteto v Gradcu, 1907 pa v Pragi, kjer je bil prom. 1912. Kot odvetn. pripravnik je prakticiral 1911 pri dež. sodišču v Lj., nato prestopil v sodno službo (1913) in ostal v njej s prekinitvijo med 1. svet. vojno, ko je bil poklican k vojakom, do 1935, službujoč pretežno v Lj. in zavzemajoč položaj sodnika, okr. sodnika, deželnosodnega svetnika, apelacijskega sodnika in slednjič kasacijskega sodnika Stola sedmorice, odd. B, v Zgbu. L. 1933 je postal privatni docent za državljansko in civilnoprocesno pravo, od 1935 je red. prof. na pravni fakulteti univerze v Lj. na stolici za civilnopravdni postopek s stečajnim pravom. Predaval je civilno-procesno, izvršilno, stečajno in poravnalno pravo, nekaj časa tudi splošni del obligacijskega prava, delovno pravo, organizacijo ljudskih sodišč, javnega tožilstva, drž. arbitraže in uvod v tehniko znanstvenega dela. V l. 1937/8 je bil dekan fakultete v Lj. Od 1942 je upravnik knjižnice pravne fakultete. — S. je objavil naslednje knjige: Die Exekutionsordnung in ihrer Anwendung im Königreiche SHS, Dunaj 1929 (dostavek k Neumannovemu Komentarju, skupaj z dr. Eberlom); Rassegna completa di Legislazione Jugoslava (za leta 1925–31), Rim, 1930, 1934, 1944, 1945; Novelirani kazenski zakonik za kraljev. Jugoslavijo, Lj. 1932 (skupaj z dr. Metodom Dolencem); Jugoslawisches Recht, Stockholm 1938 (pos. odtis iz Europäisches Rechtshandbuch); Civilni pravdni postopnik s kratkimi pojasnili, Lj. 1939; Izvršilni postopnik, Lj. 1944; Javni tožilec v civilni pravdi, Lj. 1948; O nekaterih tožbah kot sredstvu in obliki civilnopravdnega postopka, Lj. 1951; Nekaj vprašanj iz mednarodnega civilnega procesnega prava, Lj. 1956. S področja ustavnega, civilnega, kazenskega, stečajnega, izvršilnega, poravnalnega prava, civilnega in kazenskega procesa ter tehnike znanstveno-raziskovalnega dela na pravni fakulteti je priobčeval razprave in članke v NG (1921), SP (1928–44), katerega urednik je bil od 1922 do 1944, ZZR (1934/5–1955), Pravniku (1952, 1953), Razpravah pravnega razreda AZU (1941), v Spomenici kongresa pravnikov v Dubrovniku (Zgb 1932), Spom. udruženja sudija kralj. Jugoslavije (Bgd 1933), Spom. Mavroviću (Bgd 1934) in Spom. Eisnerju (Zgb 1956), Pravosuđu (Bgd 1932–8), Arhivu (1938), Zft f. Ostrecht (Berlin 1934), Zft für Zivilprozess (Berlin 1953) in v Enciclopedia italiana (Appendice, Rim 1938). Kot priloge SP so izšle izpod njegovega peresa Odločbe stola sedmorice, odd. B v civilnih stvareh 1929 in 1935 (skupaj z Bož. Bežkom) oz. 1944 ter Odločbe stola sedmorice, odd. B, v kazenskih stvareh 1929 in 1935 (skupaj z Bož. Bežkom in I. Okretičem) oz. 1944. Vrsta S-evih prispevkov (kritik, prikazov, strok. poročil, prigodnih člankov itd.) je izšla v SP (1923–42), Erasmus Speculum Scientiarum (Darmstadt 1958), Pravniku (1953), Estratto dall'Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi (Rim 1930, 1932, 1937 in 1941), Prvni sjezd právniku státu slovanských v Bratislavě (Bratislava 1934), ZZR (1948 sl.), Pravniku in drugod. Uredil je publikacijo Pol stoletja društva Pravnik (Lj. 1929), skupaj z dr. M. Dolencem pa Spomenico na Drugi kongres pravnika 1927 kralj. SHS (Lj. 1927). Je sodelavec pri Mali opći encikloped. Jugoslavije in pri EJ. Aktivno se je udeležil več strokovnih kongresov doma in v tujini (Bratislava, Würzburg, Bad Kissingen, Dunaj) in je član Société de Législation comparée v Parizu in Wissenschaftliche Buchgesellschaft e. V. E. v Darmstadtu. K evidenci slov. pravne terminologije je prispeval z objavo Jurističeske sravnitelne terminoligije slavjanske v II. delu Slovnika slovinsko-československecho (Bratislava 1933). Kot načelnik in urednik pravne sekcije terminološke komisije pri SAZU je izdal prve primere terminologije (priloga Pravnika 1954). Organizacijsko se je udejstvoval zlasti v društvu Pravnik. — Prim.: Ko je ko, 621; Spominski almanah 194 (slika), 329; ULj 121–4; SN 1937, št. 289; J 1942, št. 83 a (s sliko). *

Uredništvo: Sajovic, Rudolf (1888–1961). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi532446/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine