Slovenski biografski leksikon

Sajovic Oton, šolnik, r. 6. avg. 1907 v Lj. čevljarju Francu S-u, brat slikarja Evgena S-a (gl. članek). Po osn. šoli in realki v Lj. (mat. 1925) je študiral na matem. oddelku filoz. fak. v Lj. in tam diplomiral 1929. Nato je bil suplent na gimn. v Varaždinu, Lj., Ptuju, bil med 1932 in 1934 reduciran, medtem honorarno nameščen v fizikalnem inštitutu univ. v Lj., nato prof. na I. drž. real. gimn. v Lj. in od 1940 honorar. predavatelj za opisno geometrijo na tehn. fak. v Lj. Od jun. 1942 do marca 1943 je bil v italij. internaciji. Od 1946 je izred. prof. na oddelku za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo tehn. fak. v Lj. za predmet opisna geometrija. — Poleg člankov v OMF je objavil učbenika Trigonometrija in analitična geometrija (Lj. 1937) in Opisna geometrija I (Lj. 1951) ter sodeloval pri naslednjih: Fizika za višje razrede (Lj. 1939), Naloge iz trigonometrije (Lj. 1947), Naloge iz analitične geometrije (Lj. 1947), Trigonometrija (Lj. 1951, 1958²) in Analitična geometrija (Lj. 1952). Predelal in za tisk je priredil Fr. Jerana (SBL I, 404) Osnove opisne geometrije (Lj. 1958). Znanstveno se bavi z geometrijo v splošnih opisnogeometričnih predočevalnih sistemih in z raziskovanjem krivulj. — Ocene: Nastava matematike i fizike, Bgd 1956, br. 4; ib. 1957, br. 1–2. — Prim.: Ko je ko, 621; ULj 207–8. *

Uredništvo: Sajovic, Oton (1907–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi532361/#slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine