Slovenski biografski leksikon

Šalamun Tomaž, pesnik, r. 4. jul. 1941 v Zgbu zdravniku-pediatru, zdravstvenopolit. publicistu dr. Branku in bibliotekarki Dagmar r. Gulič, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo v Lj., tu bival do osmega leta, eno leto v Mostarju, do mat. 1960 pa se šolal v Kopru. Študiral je od 1960 v Lj. umetn. zgod., vzporedno 2 sem. arhitekturo, 1 sem. pa na univ. v Krakovu, dipl. v Lj. 1965. Po odsluženem kadrov. roku se je 1966 s štipendijo Sklada Borisa Kidriča izpopolnjeval v Parizu in Rimu, bil svoboden pesnik, od marca do sept. 1969 pogodbeni kustos-pripravnik v ModG, odslej se povsem posvetil lit. in lik. oblikovanju; 26. jun. 1970 je postal asistent za umetn. zgod. na AUU. — Prve objavljene pesmi nakazujejo skrajen avantgardizem (Zatonil je čas usranih poetov), pojmovanje pesništva kot igro (»Poker«, gl. Perspektive 1963–4, 50–1, 540–3; nasploh ib., 694; Knjiga 66, 121–2). V kritični dobi Perspektiv so sodelavci Š-a 16. apr. 1964 postavili za odg. urednika, toda s polit. paskvilom Duma 1964 je sopovzročil njihovo ukinitev (NRazgl 1964, 178): odslej je izginila iz Š-ovih pesmi neposredno izražena družbenokritična idejnost in vsakršno naravnostno izražanje misli in duhovitost; okrepila pa se je oblikovna eksperimentatorska plat. V samozal. izdana zbirka pesmi Poker. Lj. 1966 (iz Perspektiv 1963–4, 50–1, 540–3; 1964, 970–3; Tribune 1964, št. 31; 1965, št. 16; Problemov 1965, 212–5, 740–3; NRazgl 1965, 206, 250; nove pesmi; gl. zanimivo razlago »poker«) je žela velik odmev, mnogo posnemanja pri mlajših, povečini odklonitev pri starejših. Sledili so cikli v listih: Dialogi 1967, 641–3; 1968, 696–9; 1970, 450–3; NRazgl 1968, 107; Problemi 1968, 7–9; 1970, 51–2, 53–6; Tribuna 1968–9, št. 4, 8; 1969–70, št. 8; zbornik pericarežeracirep. Mrb 1969, Znamenja 6, 19–26; zbornik Katalog 2. Mrb 1969, Znamenja 11–2, 37–50; Sdb 1970, 270–3, 809–14. Za drugo samostojno knjigo pesmi Namen pelerine. Kranj 1968 je prejel 1969 nagrado Mladosti v Bgdu (»najboljša jsl pesniška zbirka leta«). Bil je med začetniki »reizma« v slov. književnosti, med pobudniki njegovega glasila, kasneje tudi urednik revije oz. zbornika Katalog (NRazgl 1967, 636). Pesmi so prevedene v srbohrv., češ., madž., nem., italij. in angl.

Š. je napisal nekaj proznih tekstov (Eva, Kranj 1966; NRazgl 1967, 634–5; Problemi 1968, št. 67–8; Katalog 1968, 39–56; Tribuna 1968–9, št. 4); feljtone (Perspektive 1963–4, št. 33–4, 35); uredil je (s Tomažem Brejcem) antologijo slov. poezije: 57 pesmi od Murna do Hanžka. Mrb 1970, Znamenja 14 (tu 4 lastne pesmi). Pripada lit. in lik. skupini OHO, tu deluje kot likovnik-konceptualist. S področja lik. umetnosti je objavil strok. kritike, članke (Tribuna 1963; NRazgl 1967, 1968; Sinteza 1967–). Razstavljal je v: Galeriji suvremene umjetnosti (Zgb 1969, 7. febr.–2. marca); Prešernovi galeriji (Kranj, apr. 1969); salonu Tribine mladih (Novi Sad 1969, 3.–7. nov.); Domu omladine (Bgd); Museum of Modern Art (New York 1970). — Prim.: Knjiga 66, 121–2 (s sliko); M. Hodalič in A. Pagon, NRazgl 1965, 235; 1966, 417 (H. Vogel); B. Rotar, Tribuna–Zasnova 1966, št. 22, 23, 26; Slov. književnost 1945–65. Lj. 1967, 213–20 (s sliko); Martin Jevnikar, Meddobje 1967–9, 268–9; Sdb 1970, 270–3 (s sliko); Le Livre slovène 1970. No 3, str. 103, 104. Kor.

Koruza, Jože: Šalamun, Tomaž (1941–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi637484/#slovenski-biografski-leksikon (23. september 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine