Primorski slovenski biografski leksikon

ŠALAMUN Branko, zdravnik in društveni delavec, publicist, r. 27. maja 1914 v Ptuju, živi v Kopru. Oče dr. Franjo, odvetnik, mati Jelka Toplak, gospodinja. Osn. š. in gimn. v Ptuju, matura 1933. Medic. fak. v Zgbu, diplomiral za dr. medicine 31. jan. 1940. Specialistični izpit iz pediatrije v Lj. 1944, naslov primarija priznan 1. febr. 1968. - Š. je po diplomi služil voj. rok v šoli za rezervne častnike sanitete v Bgdu, nakar je bil do apr. 1941 zdravnik v planinskem polku v Delnicah. Po zlomu Jsle se je umaknil v Lj., kjer je dobil avg. službo na Higienskem zavodu in po dveh mesecih v Dečjem domu. Od srede 1945 do 1950 je bil zdravnik v otroški bolnišnici in kasneje na pediatrični kliniki v Lj., od maja 1945 do 1947 obenem pediater v porodnišnici. 1949–50 je bil dodeljen Ministr. zdravstva Bosne in Herceg. (BiH). Kot edini pediater v Hercegovini je tam organiziral službo zaščite matere in otroka, vodil otroški dispanzer v Mostarju in pripravil tudi ustanovitev bolniškega oddelka v tem mestu, v katerem je še kot študent pred vojno opravil počitniško prakso. Po vrnitvi na službeno mesto v Lj. je bil konec 1950 premeščen s pediatrične klinike v Koper, kjer je bil dodeljen oddelku za zdravstvo jsl. cone STO. - Na Prim. je S. razvil izredno bogato in uspešno dejavnost. 1951 je ustanovil otroški dispanzer v Kopru, prevzel posvetovalnice za dojenčke v Kopru, Izoli, Piranu in Bujah. 1952 je organiziral otroški odd. koprske bolnišnice in ga vodil do 1978. Od 1953–66 je bil ravn. Centralne uprave začasnih bolnišnic v Kopru, Izoli, Ankaranu in Piranu. V letih 1954-62 je vložil veliko truda v priprave za gradnjo nove bolnišnice za koprsko področje nad Izolo. Odločilno je pripomogel k pozitivnemu uresničenju te zamisli. Od 1958–65 je sodeloval pri pripravah in graditvi mladin. zdravilišča RK na Debelem rtiču ter med 1966–68 opravljal dolžnosti ravn. tega zdravilišča. 1957 je dosegel ustanovitev Sred. š. za zdravstvene delavce v Piranu in 10 let predaval pediatrijo na tej in na njej enaki strok. š. v Lj. V pokoj je stopil 1983. - Š. je že kot študent in mlad zdravnik opravil krajše počit. prakse v otroških bolnišnicah v Pragi, Parizu, Rimu, Ženevi in Varšavi. 1956 je opravil tečaj socialne pediatrije v Mednar. otroškem centru v Parizu. Sodeloval je na pediatričnih kongresih v Parizu (1956), San Remu (1961) in Treboulu (Franc, 1966). S poročili je redno nastopal skoraj na vseh jsl. pediatričnih kongresih in sestankih. - S. je kot socialno in etično zavzet že mlad društveno deloval. Na ptuj. gimn. je sodeloval pri dij. listu Rast, kot akademik v Zgbu pa je pripadal levo usmerjeni skupini, ki je prevzela vodstvo Akad. kluba Triglav. Kot zdravnik se ni omejil na službene dolžnosti, temveč je organiz. delal posebno v Slov. zdrav. društvu: 1953 je bil soustanovitelj in nato do 1964 tajn. istrske podružnice društva; od 1952 je preds. komisije Zdravniškega društva Slov. Istre in Krasa za zveze z zamejskimi zdravniki Slov. v F-JK in na avstr. Koroškem; 1955 je pomagal pri pripravi razstave o razvoju zdravst. službe na Prim.; kot generalni tajn. kongresnega odb. je 1963 pomagal organizirati VII. kongres pediatrov Jsle v Portorožu. Sodeluje v Skupnosti za varstvo okolja in v Planin. društvu v Kopru. Med 1972–74 je bil občin. odb. v Kopru. - Š. je plodovit publicist: med 1946–80 je bil član ured. odb. in od 1980 je član ured. sveta ZdrV. V številnih znanst. razpravah in poljudnih člankih, ki jih je objavil v strok. in drugih glasilih, posveča posebno pozornost otroški medicini, demografskim problemom upadanja rodnosti, kodeksu zdrav. etike in varstvu okolja. Pri srcu mu je skrb za številčno in zdravo ohranitev slov. naroda. Njegova obširna bibliografija razprav in člankov sega od 1937 do danes; tu bomo navedli samo važnejše razprave in članke, ki zadevajo ožjo tematiko Prim.: Bolnišnica v Istrskem okrožju, SlovJ 1952, št. 1; Jadranska porodnišnica, SlovJ 1953, št. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 16; Del obale otrokom, SlovJ 1954, št. 3, TurV 1956, št. 4, in NRazgl 1966, št. 19; Nova bolnišnica in njene naloge ob slov. morju, SlovJ 1954, št. 15; Pomlad v Istri, okrnjeno v rev. Priroda, človek in zdravje 1954, št. 5–6, in necenzurirano v ZdrV 1979, št. 9; Deset let zdravst. službe v Slov. Prim., Zbornik Prim. založbe Lipa, Koper 1956, 88–89; Kopr. bolnišnica, ZdrV 1957, 301; Od S. Rema do Kopra, ZdrV 1960, št. 7–8; Bela knjiga, informacije o stanju priprav za novo bolnišnico Koper (z R. Čelikom in J. Kološo), Koper 1964; Nova bolnišnica v Kopru, Občan 1965, št. 9; Potek stafilokokne endemije od 1965–68 na otroškem oddelku V Kopru, Zbornik radova III. naučnog sastanka infektologa Jsle, Portorož 1968, 822; Po petih letih, NRazgl 1969, 72; Bolezni otrok in morje, ZdrV 1971, 132–34; 25 let Splošne bolnišnice Koper, ZdrV 1972, 221, in III. Zbornik kongresa slov. zdravnikov, Lj. 1972, 283–86; Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Koper - 20 let, Koper 1973, 45-48; Obalna bolnišnica po 30 letih, ZdrV 1984, 538-41. Celotna bibliografija je v arh. PSBL. - Za svoje zasluge je Š. prejel tri drž. odlikovanja: Red dela, Red dela z zlatim vencem in Red zaslug za narod s srebrnimi žarki. Od 1982 je častni član Slov. zdrav. društva in 1986 je prejel najvišje slov. zdrav. priznanje Nagrado dr. J. Potrča. Zveza zdrav. društev Jsle mu je 1966 in 1971 podelila diplomi, Planinska zveza Sje 1974 in Obalna delavska univ. v Kopru 1975 pa plaketi. Od 1985 je častni član ekološke sekcije ZSMS Koper. - Š. je poročen z Dagmar Mišo Gulič Šalamun, višjo bibliotekarko (gl. čl.). V zakonu so se jima rodili 4 otroci: Tomaž, pesnik (gl. čl.); Katarina, por. Biedrzycka, prevajalka (gl. čl.); Andraž, slikar (gl. a.); Jelka, por. Vrabec, r. 1951 v Kopru, prof. biologije v Kopru.

Prim.: Osebni podatki; Aktualni razgovori (intervju z dr. Š.), ZdrV 1971, št. 40 s sl.; Dušan Kralj, Trdoživi so večni uporniki, PrimN 1974, št. 22 s sl.; Miša Šalamun, Dr. B. Š. sedemdesetletnik, PrimN 10. jul. 1984; Jelka Šprogar, Varstvo narave je kot socialna medicina (intervju z dr. š.), 7 D, Mrb. 8. apr. 1976 s sl.; A. Prijatelj, Srečen sem, da sem mogel postati zdravnik - dr. B. Šalamun dobitnik Potrčeve nagrade 1986, PrimSreč jul. 1986; Nagrada in priznanje dr. Jož. Potrča, Zdravstvena skupnost Sje 1986 s sl.

B. S.

Sancin, Boris: Šalamun, Branko (1914–2005). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi947590/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine