Slovenski biografski leksikon

Dolinar Ivan, politik in žurnalist, r. 26. avg. 1840 v Šk. Loki, u. 6. jun. 1886 v Trstu. Šolal se je v Šk. Loki in Lj., se učil slikarstva pri Štefanu Šubicu, odšel 1859 prostovoljno k vojakom, služil v Trstu pri carinarni in pozneje pri Delavskem podpornem društvu. K polit. delovanju so ga zbudili nar. boji v Trstu 1868. Organiziral je slov. društv. življenje v Trstu, bil soustanovitelj Tržaškega podpornega društva, Delavskega podpornega in bralnega društva, s katerim je priredil prvo veliko slov. prireditev v gledališču Fenice (1880), Sokola, Pevskega društva, Tržaške čitalnice, Rojanske čitalnice, prirejal gledališke igre, bil izboren agitator ob volitvah. Z Nabergojem in Trobcem je ustanovil polit. društvo Edinost, bil prva leta njega tajnik, urejeval s Cegnarjevo podporo njegovo glasilo od 8. jan. 1876 do konca 1879, izdajal šaljiv list Juri s pušo (1884–6), Jurjev koledar (1885–6), založil Križmanova Krajna imena v tržaški okolici in Zakrajškove pesmi Lira in cvetje. Pod psevdon. Samovič je objavil v Edinosti (1881–2) spomine na vojaška leta, dopisoval Soči, N in drugim slov. listom (psevdon. Podlipčan, Frickov Janez). — Prim.: Lončar, Pol. živ. Slov., 140. Sliki: Slovan 1886, 265; INK 1891, 89. Pir.

Pirjevec, Avgust: Dolinar, Ivan (1840–1886). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi176046/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Primorski slovenski biografski leksikon

Dolinar Ivan, politik in časnikar, r. 26. avg. 1840 v Škofji Loki, u. 6. jun. 1886 v Trstu. Oče Gašper, čevljar, mati Marija Wilfan. V osn. š. je hodil doma in v Lj., potem se je šel učit slikarstva k Štefanu Šubicu v Poljane nad Škofjo Loko, a se še preden je dovršil pouk, vrnil domov in začel slikati. 1859 je prostovoljno odšel »v vojsko v Italijo, kjer se je prav hrabro boril ter bil odlikovan s srebrno svetinjo. V vojski je bil ranjen in odveden v Pariz.« (Sn 1886). Kot vojak je nekaj časa živel v južni Dalmaciji, hodil v Črno goro in se bavil s cerkvenim slikarstvom. V Trst je prišel 1865, a naslednje leto so ga spet poklicali k vojakom. Stopil je v službo na postaji v carinarnici in tu ostal do 1879. Z drugimi je ustanovil Delavsko podporno in bralno društvo in mu bil prvi preds., pozneje tajn. in končno uradnik. Kulturno in polit. je začel delovati 1868 v rojanski čitalnici, kjer je bil odbornik, režiser in nekaj časa tudi preds. Kulise in druge slike je sam narisal, igrala pa je tudi njegova žena Katarina Jereb. 1875 je ustanovil z drž. posl. Nabergojem, Trobcem in drugimi politično društvo Edinost, ki je začelo 8. jan. 1876 izdajati glasilo E. D. je bil izdajatelj in odgov. ur. do 3. mar. 1880. Pri urejanju mu je krepko pomagal Franc Cegnar (PSBL III, 175–6). »V E boril se je D. neustrašeno za pravice tržaških Slovencev.« (Sn 1886). Z Delavskim podpor, in bralnim društvom je priredil 31. jan. 1880 »veliko veselico v gledališči Fenice. To je bila prva velika javno narodna slavnost v Trstu, pomenljiva je bila pa tudi zaradi prve slov. predstavitve v tržaškem gledališči. Igrali so V Ljubljano jo dajmo; mej igralkami je bila tudi Dolinarjeva soproga.« (Sn 1886). V E je v podlistku črtice iz mojega dnevnika (1881 in 1882) opisal dogodke iz svojega vojaškega življenja pod psevdonimom Samovič. 1882 je bil soustanovitelj telovadnega društva Tržaški Sokol in njegov odbornik, dalje Tržaškega podpornega društva, Pevskega društva in Tržaške čitalnice. 1884 (od 10. apr. do smrti) je izdajal zabavno-šaljivi list Jurij s pušo, polmesečnik, in Jurijev koledar za 1885 in 1886. Založil je Križmanova Krajna imena v tržaški okolici (ponatis iz E 1876) in Zakrajškove pesmi Lira in cvetje. Ob volitvah je bil vnet in uspešen agitator. Dopisoval je N, S in drugim listom. Psevdonimi: Podlipčan, Frickov Janez, Samovič.

Prim.: Podatki župn. urada v Škofji Loki; F-i.: I. D., Sn 1886, 265–266 s sl.; Lončar 140; SBL I; KLSje I, 381.

Jem.

Jevnikar, Martin: Dolinar, Ivan (1840–1886). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi176046/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine