Poklici in dejavnosti Zbiralec umetnin

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Sadnikar, Josip Nikolaj
5. december 1863, Ljubljana, Slovenija
4. november 1952, Kamnik, Slovenija
Schwizen, Franc Karel, plemeniti
21. februar 1648, Ljubljana, Slovenija
2. oktober 1703, Ljubljana, Slovenija
Zergol plemeniti Zergollern, Franz Wilhelm
4. april 1653, Ljubljana, Slovenija
29. januar 1710, Ljubljana, Slovenija