Poklici in dejavnosti Zbiralec umetnin

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Coppini, Janez Andrej, pl.
18. oktober 1653, Ljubljana, Slovenija
19. junij 1732, Ljubljana, Slovenija
Sadnikar, Josip Nikolaj
5. december 1863, Ljubljana, Slovenija
4. november 1952, Kamnik, Slovenija
Schwizen, Franc Karel, pl.
21. februar 1648, Ljubljana, Slovenija
2. oktober 1703, Ljubljana, Slovenija
Zergol pl. Zergollern, Franz Wilhelm
4. april 1653, Ljubljana, Slovenija
29. januar 1710, Ljubljana, Slovenija