Slovenski biografski leksikon

Schwizen (Schwiz, Schwizer, Shbiz) Franc Karel, pravnik, zbiralec umetnin in knjig, v Lj. r. 21. febr. 1648 mest. sodniku Karlu in Mariji Magdaleni Golob in u. 2. okt. 1703. Krst. imenu Karel je dodal ime Franc šele kot plemič. Plemiška diploma ni ohranjena, naslov (de, von) je S. pridobil po poroki z Mar. Magdaleno Thalnitscher pl. Thalberg 1672 (popravi podatek v IMK 1900, 227) in je naveden pri rojstvu prve hčere 2. jan. 1673. Baronstvo so dosegli nasledniki 28. jun. 1719. Od 13 otrok so S-a preživeli le trije, vmes Ana Katarina, r. 27. okt. 1681, žena dr. Marka Grbca (SBL I, 245–7). S. je obiskoval lat. šole in filoz. v Lj., višje šole na Dunaju in v Padovi, odkoder se je vrnil v Lj. 1671 kot doktor prava; v tej stroki je bil priznan veščak. Pod vplivom obeh svakov Jan. Gregorja in Antona Thalnitscherja si je nabavil bogato knjižnico in zbirko slik. Sredstva za to mu je nudila donosna in vplivna služba odvetnika pri ograjnem sodišču od 1671 do smrti. Od 1689 je bil član Dizmove bratovščine z grbom in imenom Neustrašeni (»Der Unerschrokne«). — Prim.: šenklavške krst. matice, knj. VII, 148, 189; mrl. knj. II, 147, ib.; Kronika Dizmove bratovščine, št. 21 (biografija, grb; DAS, rkp. I/1 r); S. A. fasc. 310, 1679/1294; 310a, 1698/1005, 1007, 1009, 1013; fasc. 310 a, 1690/1603, 1747, 1925, 1954; fasc. 312, 1696/1205; fasc. 312 a, 1697/ 159; fasc. 312b, 1698/229 (DAS); Dimitz IV/8, 91; Schiviz, Krain, kazalo; Radics, LMS 1880, 34–5; A. Koblar, IMK 1900, 227. Mkč.

Miklavčič, Maks: Schwizen, Franc Karel, pl. (1648–1703). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi553998/#slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine