Poklici in dejavnosti Poslanec

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Anderlič, Anton
4. junij 1956, Novo mesto, Slovenija
Cigoj, Štefan
31. marec 1935, Solkan, Slovenija
september 2021, Solkan, Slovenija
Ciuffelli, Augusto
23. november 1856, Massa Martana, Italija
6. januar 1921, Rim, Italija
Coronini - Cronberg, Alfred, grof
5. avgust 1846, Boštanj, Slovenija
12. december 1920, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Černe, Anton
15. januar 1813, Tomaj, Slovenija
11. april 1891, Tomaj, Slovenija
Česnik, Janko
24. maj 1932, Pivka, Slovenija
Pahor, Borut
2. november 1963, Postojna, Slovenija
Stein, Johann Baptista
1810, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
18. marec 1873, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Škerk, Albin
12. junij 1921, Vižovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
3. oktober 1995, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Tonkli, Josip
21. maj 1834, Breginj, Slovenija
1. november 1907, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija