Slovenski biografski leksikon

Sancin Ivo, kmetijski strokovnjak, r. 3. marca 1872 kamnoseku in posestniku na Greti v Trstu, u. 15. febr. 1954 v Lj. Dovršil je 6 razr. na nem. gimn. v Trstu ter višjo vinarsko in sadjarsko šolo v Klosterneuburgu. Prakticiral oz. služboval je na južnem Tirolskem in v južni Italiji, po odsluženem vojaškem roku se je specializiral na višji gospodarski šoli v Križevcih za mlekarstvo in sirarstvo ter napravil na Dunaju l. 1900 učit. izpit za sred. kmet. šole. L. 1896–903 je bil kmet. referent in potovalni učitelj v Zadru in Dubrovniku, nato do l. 1915 v Buzetu in Puli, kjer je bil dvakrat (1908 in 1914) izvoljen za dež. poslanca za okraja Koper in Poreč. — Med prvo svetovno vojno je bil na različnih frontah. Ob prevratu 1918 je prevzel vojaško poveljstvo v Celju in bil l. 1919 več tednov v Parizu z deputacijo Istranov na mirovni konferenci. Po l. 1919 je kot tajnik organiziral Slov. kmetsko stranko na štaj., bil kmet. referent in inšpektor v Mrbu, šef kmet. oddelka v Lj. ter od 1924–9 predsednik KD. Med drugo svet. vojno so ga italij. okupatorji že 26. apr. 1941 internirali v Abruzzih, od koder se je febr. 1944 vrnil v Lj. in takoj pridružil organizaciji OF.

S. se je že kot dijak v Trstu udeleževal narodnega gibanja, nastopal kot pevec in tamburaš ter govornik na shodih. V E in Naši slogi je pisal članke (psevd. I. S. Fojačev) in pošiljal dopise iz Hrvatske in Dalmacije. Posebne zasluge si je pridobil za kulturni in gospodarski napredek dalmat. in istrskega kmeta, ki ga je s pomočjo zadružništva reševal italij. oderuhov. Kot preds. KD je skrbel za širjenje naprednih metod v kmetijstvu in kmet. zadružništvu. Za njegovega načelnikovanja kmet. odd. je bila ustanovljena srednja kmet. šola v Mrbu, sirarska šola v Škofji Loki, ribogojnica v Boh. Bistrici i. dr. Posebno skrb je posvečal med obema vojnama svojim rojakom — primorskim beguncem — tako v socialnem kot kulturnem pogledu in zavzemal vodilna mesta v emigrantskih in narodnoobrambnih organizacijah. — Prim.: Istra 1932, št. 11 (s sliko); J 1932, št. 55 (s sliko); KL 1932, št. 10 (s sliko); SN 1932, št. 51 (s sliko); Borba 1954, št. 40; LD 1954, št. 32; LdP 1954, št. 40; PDk 1954, št. 42; SPor 1954, št. 39. S. K.

Kranjec, Silvo: Sancin, Ivo (1872–1954). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi536210/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine