Primorski slovenski biografski leksikon

SANCIN Danilo, bančni uradnik, športni organizator, r. 14. febr. 1899 v Trstu. Oče Ivo, kmet. strokovnjak (gl. čl.), mati Antonija Žužek iz Slivnega, gospodinja. Osn. š. obiskoval v Buzetu, gimn. v Pazinu, matura 1919 v Mrbu. Diplomiral je 1922 na triletni Visoki šoli za trgovino v Zgbu. S. je bil še dijak, ko je bil 1917 kot enoletni prostovoljec poklican k vojakom v Ljutomer. Po božičnem dopustu se jan. 1918 ni več vrnil k svoji edinici in se kot vojni ubežnik skrival v Buzetu. Ob zlomu Avstro-Ogrske je sodeloval z Narodnim odborom za osrednjo Istro. Pomagal je razorožiti tamkajšnjo vojaško posadko in nato motorizirani oddelek obalnega topništva, ki se je iz Pulja umikal skozi Buzet proti Avstr. Po nalogu krajevnega Narodnega odb. je spremljal topove in municijska vozila v Lj., kjer jih je predal osred. slov. Narodnemu odboru. Za to njegovo dejanje so ga nove it. oblasti obtožile odtujitve vojnega plena ter ga v odsotnosti obsodile na tri leta zapora. Tako se vse do 1933 ni smel vrniti v It. V Celju, kamor je šel k očetu, je sodeloval pri uveljavljanju nove slov. oblasti. Že nov. 1918 se je javil ustanovljenemu artiler. polku in bil z baterijo poslan na Koroško. Sodeloval je v bojih okrog Velikovca in bil zaradi svojega vedenja povišan od vodnika v kadeta-aspiranta. - Kot študent je S. sodeloval v živahnem narod. gibanju na pazinski gimn., v Zgbu je bil član Akad. društva Triglav, športno pa je delal v klubu Concordia. Po študiju je bil sprejet v službo pri Narodni banki, najprej v Zgbu, kmalu nato pa premeščen v Lj., kjer je vso svojo izven službeno dejavnost posvetil atletskemu odseku Športnega kluba Primorje, katerega je vodil in vadil. Pod njegovim vodstvom je bil klubov atlet. odsek 12 let klubski drž. prvak Jsle in atleti Primorja so zastopali drž. barve na številnih mednar. tekmovanjih. Vztrajno se je zavzemal za prenos sedeža Jsle atlet. zveze iz Zgba v Beograd. Ko se je 1927 to zgodilo, je bil izvoljen za posle vodečega podpreds. Zveze. V Sji je pripomogel k ustanovitvi raznih atletskih klubov, katerim je pomagal tudi kot trener, organiziral atlet. nastope in manifestacije. Po okupaciji Jsle je športno delovanje v Sji zamrlo in S. v okoliščinah tuje zasedbe ni hotel športno delati. Vojno je preživel v glavnem v Lj., kjer je bil nekaj časa tudi zaprt, in se nato skrival po It. Sodeloval je z OF in bil maja 1945 poslan v Trst, kjer je bil v času jsl. zasedbe mesta glavni blagajnik trž. sedeža Narodne banke. Ko je prevzela oblast anglo-ameriška uprava, je sklenil, da ostane v Trstu, kjer živi še danes. Iz zdravstvenih razlogov športno ni več deloval.

Prim.: Osebno pričevanje.

B. S.

Sancin, Boris: Sancin, Danilo (1899–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931050/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine