Slovenski biografski leksikon

Sajovic Evgen, sokolski organizator in telovadni pisatelj, brat Gvidona (gl. čl.), r. 12. maja 1880 v Kranju, u. 31. okt. 1916 na Studencu pri Lj. Obiskoval je gimn. v Lj. (1891–5), Novem mestu (1895–7), Celju (1897), Lj. (1897–9) in Kranju (1899–901). Po maturi (1901) je študiral na pravni fakult. nem. univ. v Pragi (1901–3) in na Dunaju (1903–4), nato na filozofski fakulteti dunajske univerze (1904–7); tu je 30. jan. 1905 opravil učiteljski izpit za pouk telovadbe na sred. šolah. Služboval je na II. drž. gimn. v Lj. od 11. marca 1912 kot telov. asistent, od zač. šol. l. 1912/3 pa kot namestni telov. učitelj; vse šol. l. 1914/5 je bil zaradi bolezni na dopustu, a od sept. 1915 dalje ni bil več uslužben. — S. se je že v dijaških letih resno ukvarjal s telovadbo. V Lj. se je udeleževal strok. predavanj Viktorja Murnika (SBL II, 178–81), naredil še kot gimnazijec sokol. vaditeljski izpit in bil 1898 načelnik dijaš. odseka lj. Sokola. Tudi v Pragi in na Dunaju je telovadil v sokol. telovadnicah. V domovini je opravljal razne sokol. funkcije: med dr. je bil 1905–14 član vadit. zbora Slov. sokol. zveze, 1910–4 načelnik Gorenjske sokol. župe; posebno si je ves čas prizadeval za razvoj sokolstva v Kranju in na Gorenjskem. O telovadbi je pisal že v kranjski dijaški list Brstje (1897), pozneje je s področja telesne vzgoje in sokolstva prispeval vrsto člankov za Slov. sokol. koledar (1906–10, 1912–4), SSk (1910–2), Sokol. vestnik (1912–4) i. dr. Z Miroslavom Ambrožičem (SBL I, 11) je ustanovil in urejal Vaditeljski list (1910–1); uredil je tudi II. leto Vestnika Gorenj. sokol. župe (1911). Slov. telovadno književnost je nameraval obogatiti z vrsto strokovnih knjig; začetek tega načrta predstavljata dve, po čeških virih prirejeni knjigi: Učenci in učenke (Kranj 1913), zbornik vadbenega gradiva za mladino od 8. do 14. leta, ter Priprava za vaditeljske izpite (izh. kot priloga Sokol. vestnika 1912–3; Lj. 1933² prir. Stanko Trček). Prim.: osebna pola II. drž. gimn. v Lj.; Br. Sokolov, LZ 1916, 526–7; Izv. II. drž. gimn. v Lj. za 1916/7 in 1917/8, 14; I. B(ajželj), Sokol 1919, 134–8 (z bibliografijo), 184 (slika); J. Bohinjec, Slov. sokol. koledar za 1920, 64 (s sliko); Žontar, Kranj 344, 353, 354. Kln.

Kalan, Pavle: Sajovic, Evgen (1880–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi531864/#slovenski-biografski-leksikon (24. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine