Slovenski biografski leksikon

Samerda (Sarmeda) Daniel, teol. pisatelj, r. 16. dec. 1676 v laškem Vidmu, u. 10. jul. 1743 v Gor. Stopil je 1695 v jezuitski red v Gradcu, 1704 poučeval retoriko v Zgbu, pozneje v Gor. moralko, v Gor., Lj. in Clcu pa kanonsko pravo in bil dolga leta svetnik tržaškega škofa. — Izdal je: Synopsis Genealogiae Austriacae. Graecii, Widmanstadius 1713; Florus alter seu Ericii Puteani Historiae barbaricae libri VI, Graecii 1714 (Tyrnaviae 1744²). Mnogo spisov je ostalo v rkp. — Prim.: Fancev Fr., Starine XXXVII, 143; Stöger 310; Backer-Sommervogel VII, col. 648 (sporočilo J. Demšarja S. J., 24. jul. 1959). Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Samerda, Daniel (1676–1743). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi534734/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Primorski slovenski biografski leksikon

SAMERDA (SARMEDA) Daniel, zgodovinar, r. 16. dec. 1676 v Vidmu, u. 30. jul. 1743 v Gor. Grammaticalia in humaniora končal v Gradcu (1688–93) in tam študiral tudi filoz. (1693–95). Dne 24. febr. 1695 je vstopil v jezuitski red in po opravljenem noviciatu (1695–97) in magisteriju (1697–98) na Dunaju poučeval humaniora v Gradcu (1698–1701) in na Dunaju (1701–03) ter retoriko v Zgbu (1703–04). Nato je dopolnil študij filoz. na dunajski U in dosegel doktorat filoz. (1705) in tam tudi končal študij teol. (1705–09). Potem je bil prof. filoz. v Gor. (1710–12) in v Gradcu (1712–18) ter moralne teol. (1719–31) in kanonskega prava (1731–43) v Passauu, Celovcu, Lj. in Gor. Hkrati je bil tudi dolgoletni spovednik škofov v Passauu in Trstu. V tisku je objavil dela: Synopsis Genealogiae Austriacae (Graecci 1713); Florus alter, seu Ericii Puteani Historiae barbaricae libri VI, qui irruptiones barbarorum in Italiam, occasum Imperii et res Insubrum continent (Graecii 1714, Tyrnaviae 1744). V rkp. je zapustil spis Elucubrationes, ki je v glavnem bil že pripravljen za tisk.

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jesus, III, Liége 1853–61, 566–67; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora, I, Viennae 1855, 310; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, Première partie, Bibliographie, III, Bruxelles-Paris 1892, 822; VII, Bruxelles-Paris 1896, 648; J. Glonar, Poučni slovar, II, Lj. 1933, 298; F. Fancev, Gradja za povijest školskog i književnog rada Isusovačkoga kolegija u Zagrebu 1606–1772, III, Zgb 1934–37, 143, 295; F. Lukman, SBL III, 195–96.

Lc.

Lisac, Ljubomir: Samerda, Daniel (1676–1743). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi534734/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine