Primorski slovenski biografski leksikon

SAMEC Jože, dramski igralec, r. 26. nov. 1912 v Trstu, u. 25. apr. 1984 v Mrbu. Oče Jožef, tržaški polic. stražnik, mati Avguština Gregorčič, gospodinja. Družina je 1918 prebežala na Štajersko, v Ptuj. Tam je S. obiskoval osn. (1918–24) in mešč. š. (1924–26). Od 1929–33 je bil črkostavski vajenec; 1933 je uk dokončal in bil črkostavec do 1934. Od 1934–36 je služil jsl. vojsko (letalstvo) v Kraljevu, 1936–38 je bil v Ptuju kino operater, od 1938–41 pa črkostavec v Ptujski tiskarni. V tem času je kot amaterski dramski igralec sodeloval pri ptujskem Dramatičnem društvu, zlasti pod avantgardnim vodstvom Frana Žižka in režiserjem Jožetom Babičem. 1941 so ga Nemci s starši izgnali v Srbijo. Okupacijo je preživel kot trasant pri gradnji železniških prog. 1945 se je vrnil v Ptuj, delal najprej v Ptujski tiskarni kot črkostavec in grafik, od konca 1945 do 1947 pa je bil matičar pri OLO Ptuj. 1947 je bil kot poklicni dramski igralec sprejet v Dramo SNG v Mrbu in bil njen član do upokojitve 1977. Nastopal pa je v njej še po upokojitvi. - V predvojnem ptujskem gledališču je izoblikoval naslovno vlogo v Ernstovem Vzgojitelju Lanovcu, Krjavlja v Žižkovi dramatizaciji Jurčičevega Desetega brata, barona Naletela v Linhartovi komediji Veseli dan ali Matiček se ženi, Teiresia v Sofoklejevem Kralju Ojdipu, v povojnem času pa v mrb. D med drugim Pasanca v Kreftovi Veliki puntariji, Zmešnjavo v Linhartovi komediji Veseli dan ali Matiček se ženi, Ottavia v Goldonijevem Lažniku, inšpektorja v Priestleyevi drami Inšpektor na obisku, Hermanna v Biichnerjevi Dantonovi smrti, Putmana v Millerje-vem Lovu na čarovnice in Maxa Filberta v Mikelnovih Golobih miru. Blizu so mu bili liki preprostih ljudi, ki jih je humorno nadahnil. S takšnimi darovi je ustvaril ljudskega originala Tino ob Štefu Arnolda Tovornika. Njuna komična štajerska posebneža z izvirno narečno govorico sta se priljubila širokemu občinstvu na številnih prireditvah zabavnega značaja. Kot oblikovalec komičnih likov je S. dolga leta nastopal v radijskem feljtonu Radia Maribor.

Prim.: Personalna mapa na upravi SNG Mrb.; mrliška knjiga na matičnem uradu Skupščine mesta Maribor; SGL III, 610; D. M. (Dušan Mev-lja), Jože Samec - 70-letnik, Večer, Mrb. 3. dec. 1982; Isti, Jože Samec, Večer, Mrb. 4. maja 1984; slika SNG Mrb., slavnostna št. GL SNG Mrb. 1954, str. 4.

Hartman

Hartman, Bruno: Samec, Jože (1912–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930980/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine