Slovenski biografski leksikon

Somrak (Sambrak, Sambrockh, Somrokh) Elija, livar zvonov in topov, r. ok. 1570 neznano kje, u. neznano kdaj in kje. Zvonarstva se je izučil v Benetkah, konec 16. st. prišel v Lj. k zvonarju Martinu Edimannu, postal po njegovi smrti ok. 1599 poslovodja njegove zvonarne na Rebri (tu je S. ulil tudi 3 ali 4 topove) ter se verjetno por. z njegovo hčerjo; 8. jul. 1603 je postal lj. meščan. Nekako 1613–22 je delal samostojno bržčas na Karlovški c. 13, kajti bil je tedaj tudi lastnik hiše v Florijan. ul. 16 (zdaj Gornji trg), kjer pa ni ulival. Imel je sinova: Erazma r. 1622 in Caharija r. 1624; plačeval je visoke davke, zlasti 1604–6, 1610–2. Po 1630 je zelo verjetno postal potujoči livar, ker v Lj. ni več sledu o njem. – S. je ulil 1602–30 vsaj 25 zvonov, med njimi: 1602 za zvonik nad lj. mest. hišo; 1603 Gornji grad (delal na mestu samem), Laško, Mozelj pri Kočevju in Žalec; 1605 Mačkovec pri Nov. mestu; 1613 Sv. Lucija pri Begunjah; 1616 šentjakob. cerkev v Lj., grajska kapela v Škofji Loki in Sv. Križ nad Jesenicami; 1618 Bodešče pri Ribnem; 1621 Kal pri Košani; 1623 Stična in Samobor na Hrv.; 1628 Podkraj, Sv. Duh na Gori in Smlednik; 1630 mali šenklavški zvon v Lj. – S-ovi zvonovi so nekoliko podolgovati, okrašeni z reliefi križanega Kristusa (podobno pri beneš. zvonarju Jakobu de Calderariis 1589–611); napisi v lat. majuskulah v nem., pozneje v lat. – Prim.: Sv. Krištof (KapALj); Thalnitscher, Hist. eccl. cathedr. Labac. 62 (rkp., Semeniška knjižn.); mest. sodni in sejni zapisniki od 1521 dalje; mest. davčne knjige 1600–22 (MALj); Orožen II/2, 32; Strahl 17; I. Šašelj, ZZ III, 126–7; VIII, 459; Lb. Diöcesanblatt 1850, 64; MDZK 1889, 184; 1912, 225; I. Kukuljević, Nadpisi sredo vječni i novovjeki na crkvah, javnih i privat. zgradah. u Hrvatskoj i Slavoniji. Zgb 1891, 226; A. Koblar, IMK 1893, 208; Steska, ib. 1897, 81; J. Lavtižar, Zgod. župnij in zvonovi v dekaniji Radolica. Lj. 1897, 30; isti, Cerkve in zvonovi v dek. Kranj. Lj. 1901, 197; I. Šašelj, Carn. 1912, 225; A. Gnirs, Alte u. neue Kirchenglocken. I. Wien 1917, 20, 22, 60, 87; II. Karlsbad 1924, 46; Marolt, Dekanija Celje. Mrb 1931, 123; K. Dočkal, Naša zvona i njihovi lijevaoci. Zgb 1942, 110; Fabjančič, Kron 1953, 33–6. Lc.+Šorn

Lisac, L., Šorn, J.: Somrak, Elija (okoli 1570–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi592681/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine