Primorski slovenski biografski leksikon

SALVI (SLAVEC) Benjamin, šolnik, zgodovinar, r. 13. jun. 1932 na Beki (Hrpelje-Kozina), živi v Dolini pri Trstu. Oče Mirko, mati Jožefa Čač, kmetje. Osn. š. v Mačkovljah (1938–43), nižja gimn. in klas. licej v Trstu, matura 1954. Zgod. odd. Filoz. fak. v Lj. (1954–60); ker mu It. niso priznali lj. diplome, se je vpisal še na U v Rimu (1962–66). Usposobljenostni izpit za poučevanje slov., zgod. in zemlj. na sred. šolah je opravil 1973. Služboval je na osemletki »J. Premrl-Vojko« v Kopru (1960–61), na osemletki na Škofijah (1961–62), na koprski gimn. (1962–66) in na sred. š. »S. Gregorčič« v Dolini pri Trstu od 1966 dalje. Publikacije: /Z movimento nazionale e politico degli Sloveni e dei Croati (Dall'Illuminismo alla creazione dello Stato Jugoslavo). Prefazione di Leo Valiani e note introduttive di Arduino Agnelli, Trst 1971, str. 264). Brošura Mačkolje v boju za svobodo, Trst 1974; Dolinski tabor 1878, brošura ob stoletnici tabora, zal. PD Val. Vodnik v Dolini, 1978; Delovanje SKOJ in ZSM na dolinskem območju 1941–1945, v zborniku Napredna mladina Slov. Istre 1919–1947, Koper 1985; Taborsko gibanje na Slov. v luči hotenj naših prednikov pred sto in več leti, PDk 15. okt. 1978. - Poleg redne službe je S. poučeval še slov. na it. sred. š. pri Domju (Trst), vodil tečaj slov. za delavce v okviru 150 ur, večkrat predaval na Radiu Trst A v zvezi s šol. oddajami, med katerimi je najpomembnejši 1971 niz 14 oddaj o zgod. prometnih sredstev.

Prim.: Osebna pola; o knjigi II movimento... so poročali: PDk 13. apr. 1973; La voce del popolo 14. apr. 1973; Il Gazz 16. apr. 1973; Espresso 8. apr. 1973; Leo Valiani, La nascita della Jugoslavia, La Stampa 18. apr. 1973; Angelo Ara, Il problema di Trieste venticinque anni dopo. NRazgl 23. nov. 19773; A. Slodnjak, Salvijeva knjiga o nas, Kron 1973, št. 3; Most 1973, št. 37/38; Zaliv 1973, št. 44/45, J. Žabkar, Aspekti ob Slavčevem it. delu o Slov., La Battana 1. nov. 1974; Europa Ethnica (Dunaj), Heft 1, 1977; Istruzione tecnica e professionale, a. XV, Nr. 57/58; L. Berselli, Recensioni, Rim 1979; sl. v Radiocorr. TV 19. sept. 1971.

Šah

Šah, Maks: Slavec, Benjamin (1932–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930970/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine