Primorski slovenski biografski leksikon

SANCIN Francè - Češko, hišno ime Božek, učitelj in kult. delavec, r. 2. sept. 1895 v Škednju (Trst), u. 13. nov. 1950 prav tam. Osn. š. v Škednju, učiteljišče v Gor., matura 1914, usposobljenostni izpit 1918 v Lj. Med prvo svet. vojno je bil vojak na rus. bojišču in vojni ujetnik. Prvo službeno mesto je bila suplenca na osn. š. v Škednju, potem je učil na Katinari. Ker ni bil stalen, mu faš. oblast ni obnovila imenovanja, zato je odšel preko Trsta v Jslo, kjer je dobil po enem letu državljanstvo in učit. službo na Resniku nad Žrečami pri Slov. Konjicah, nato pri Sv. Barbari v Slov. goricah, končno v Ptuju. Tu so ga Nemci v začetku druge svet. vojne aretirali in internirali v gradu Borlu pri Ptuju, kot Prim. pa so ga izgnali v Lj. Še istega leta se je vrnil v Škedenj, kjer mu je leto pozneje umrla žena, pri partizanih pa je izgubil edinega sina Benjamina. Pridružil se je OF in na ileg. konf. učiteljstva 28. febr. 1944 v Trstu sprejel dva tajna učna krožka (Škedenj, Sv. Ana) in ju vodil do konca vojne. Po vojni je učil pri Sv. Ani, zadnje leto pred smrtjo v Škednju. - S. je bil prosvetni delavec. Po zadnji vojni je pomagal organizirati v Škednju Prosvetno društvo (ustan. občni zbor 15. avg. 1945) in mu bil nekaj časa tajn. Pel je tudi v njegovem pev. zboru, ki se je pod Ernestom Švaro in Danilom Pertotom zelo razvil in pel na Radiu Trst A, na prireditvah in na turneji po Jsli. Ob resoluciji Informbiroja pa je vse to delo zamrlo. S. je veliko predaval v okviru SHPZ.

Prim.: Čitalnica v Skednji, Trst 1968, 37–46; Škedenj nekdaj in danes, Trst 1980, 66; Umrl je učitelj Sancin Češko, PDk 14. nov. 1950 s sl.; podatki hčere Anice Sancin Furlan.

Jem.

Jevnikar, Martin: Sancin, France (1895–1950). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931090/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine