Slovenski biografski leksikon

Mermolja Ivan, politik, r. 14. dec. 1875 v Vrtojbi pri Gorici, živi v Št. Ilju v Slov. gor. Dovršil je ljudsko šolo in se potem sam izobraževal; 1903–6 je bil zaposlen pri izvozni trgovini kmetijskih pridelkov. S pomočjo Ant. Štreklja je ustanovil 1906 Goriško eksportno zadrugo, ki se je 1909 spremenila v Gospodarsko zadrugo za goriško okolico, in jo je vodil do 1919. Od l. 1903 je sodeloval s članki o kmetijskem vprašanju pri Soči in Gorici, bil med ustanovitelji Slov. kmetske stranke za Goriško in urednik njenega glasila Naš glas (od III. l. Kmečki glas) 1907–10. Aprila 1919 se je pridružil gibanju v Sloveniji za ustanovitev Samostojne kmečke stranke, sestavil prvi proglas in pravila, vodil organizacijo stranke in pisal programatične članke za strankino glasilo in brošuro: Kdo je kriv? (Lj. 1920), v kateri polemizira s SLS. Sodeloval je tudi pri SN (1922–3), Straži, Orjuni, Taboru, Meji i. dr. V rokopisu ima spis o osamosvojitvi zemljedelcev. — Udejstvoval se je pri zadružnem gibanju, bil član glavnega zadružnega odbora v Beogradu, član uprave celjske Zadružne zveze, sodeloval pri carinskih tarifah 1922, ustanovil 1919 Ekonoma v Lj. in 1924 izvozno zadrugo v Mariboru. Bil je član ustavotvorne skupščine. Psevdonimi: Kmet, Samostojen kmet, Matija Gubec. Slika: KGM 1922, 29. Pir.

Pirjevec, Avgust: Mermolja, Ivan (1875–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi361253/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine