Primorski slovenski biografski leksikon

SANCIN Dimitrij, šolnik, r. 27. sept. 1921 v Škednju (Trst), živi v Trstu. Prve tri razr. osn. š. na CM slov. š. pri Sv. Jakobu, po njeni ukinitvi ostala dva razr. na it. š. v Škednju. Real. gimn. je dovršil v Lj., matura 1941. Vpisal se je na Medic. fak., toda študij je moral 1942 prekiniti, ker so ga mobilizirali in kot nezanesljivega Slov. poslali v poseben bataljon v Toskani. Ob zlomu It. je prišel v Trst in živel ileg. pri sorodnikih. Po vojni je odšel v Lj. in nadaljeval z medic., 1946 pa se je dokončno vrnil v Trst. Od 1947–50 je bil ured. pri PDk, potem je delal pri zasebnih podjetjih kot uradnik in študiral polit. vede na trž. U. Doktoriral je 1959. Od 1959–60 dalje je prof. na slov. strok. in sred. šolah na Tržaškem. V šol. letih 1964–65 in 1965–66 je bil štipendist za izpopolnjevanje jezika na Pedag. akad. v Lj. Po upokojitvi dr. I. Baše (PSBL I, 44) je bil za dve leti dodeljen uradu za slov. šole na trž. Šolskem skrbništvu (1975–77). Od Šol. leta 1977–78 je ravn. sred. š. Sr. Kosovel na Opčinah, do 1981 poverjeni, potem stalni. V letih 1968–71 je bil aktiven v Sindikatu slov. šole kot odb. in odgovoren za sred. šole. Sodeloval je pri Slovenskem berilu za 2. razr. sred. šole St. Miheliča (Trst 1968, ponat. 1969). Kot ravn. podpira šol. glasilo Leteči zmaj.

Prim.: Osebni podatki; IzvTrst I960-; Slov. šolstvo na Gor. in Trž. 1945–1985, Trst 1986, 157, 158.

Jem.

Jevnikar, Martin: Sancin, Dimitrij (1921–1990). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931060/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine