Slovenski biografski leksikon

Sakovič (Szakovics) Jožef, prekmurski pisatelj, r. 2. febr. 1874 v Vadarcih v Slov. krajini, u. 22. sept. 1930 na Dolnjem Seniku (na Madžarskem). Študiral je gimn. in bogosl. v Szombalthelyu (ord. 1899), bil duh. pomoč. in kapi. v Pápócu, Zalaegerszegu, Rohoncu, Črensovcih, Tótszentmártonu (1899–902) in na Tišini (1902–5), žup. upr. v Bándolu (1905–6), Beltincih (1906–9), na Cankovi (1909) in Dolnjem Seniku (1909–13), žup. uprav. (1913–7) in župnik (1917–28) v Turnišču, župnik na Dolnjem Seniku (1928–30). Predelal je Mikloša Küzmiča Knigo molitveno iz l. 1783 (brez S-evega imena izšla v Radgoni 1904, 1909, 1910, 1914, s S-evim imenom pa v Winterbergu 1931), priredil Katolicsanszki katekizmus z glávnimi zgodbami biblije za soláre I.-II. razr. (Družba sv. Štefana v Budimpešti 1907, 1909²) in izdal Küzmičev prevod Svetih Evangyeliomov (Radgona 1906). Sodeloval je z nabožnimi in poučnimi članki v Kalendarju Srca Jezušovoga, Marijinem listu in Novinah. Po osvoboditvi Prekmurja je v Naših Novinah ostro pisal o posebnem prekmurskem narodu ter objavljal članke v S in peštanskem dnevniku Alkotmány. — Prim.: Novine 1930, št. 40; Vasvármegye 1930, 28. sept.; Št. Bakan, Kalendar 1933, 40–55 s sliko; Géfin, A szombathelyi egyházmegye története II, 368; III, 389–90; članek Küzmič Mikloš v SBL I, 597–9. Slika: KMD 1932, 59. Nk.

Novak, Vilko: Sakovič, Jožef (1874–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi532595/#slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine