Požar, Tone avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bajec, Ivan
16. maj 1949, Malo Polje, Slovenija
Bajec, Pavel
15. januar 1951, Malo Polje, Slovenija
Benedetič, Jožko
27. marec 1927, Vipolže, Slovenija
6. februar 1993, Rim, Italija
Bizjak, Jurij
22. februar 1947, Col, Slovenija
Černigoj, Venčeslav
26. september 1931, Ajdovščina – Šturje, Slovenija
Česnik, Silvester
5. januar 1941, Lokavec (Ajdovščina, obč.), Slovenija
26. julij 2006, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Filipič, Janez
23. januar 1922, Lazec (Cerkno, obč.), Slovenija
1. februar 2000, Lokavec (Ajdovščina, obč.), Slovenija
Gorkič, Janez
24. avgust 1907, Vrtojba, Slovenija
22. december 1990, Lanuvio, Italija
Gorše, Martin
20. julij 1892, Zamostec, Slovenija
1. april 1963, Slavina (Postojna, obč.), Slovenija
Kobal, Ivan
20. avgust 1912, Sanabor, Slovenija
23. oktober 1992, Idrija, Slovenija
Kobal, Lojze
7. december 1946, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
Kobal, Vinko
19. januar 1928, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
29. maj 2001, Godovič, Slovenija
Kogoj, Marija
12. september 1944, Ročinj, Slovenija
Kos, Viktor
4. september 1899, Podmelec, Slovenija
22. julij 1987, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Kosmač, Janko
13. oktober 1941, Dolenji Novaki – Novine, Slovenija
Kovač, Janez
10. avgust 1884, Postojna, Slovenija
27. april 1975, Podnanos, Slovenija
Kralj, Franc
25. december 1929, Lig, Slovenija
19. avgust 2023
Krapež, Franc
12. februar 1920, Otlica, Slovenija
Kravos, Zdravko
15. februar 1925, Skrilje, Slovenija
2002, Luján, Argentina
Krečič, Primož
7. marec 1961, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
Lavrenčič, Franc Ksaver
1. december 1899, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
22. marec 1973, Kamnik, Slovenija
Lavrenčič, Matej
12. marec 1836, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
3. september 1897, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
Lavrenčič, Primož
3. junij 1703, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
10. avgust 1758, Maribor, Slovenija
Marc, Ljubo
1. november 1920, Ljubljana, Slovenija
23. avgust 2010, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Mažgon, Anton
12. maj 1812, Jelični Vrh, Slovenija
24. avgust 1849, Ljubljana, Slovenija
Melink, Branko
30. december 1950, Čolnica, Slovenija
14. junij 2008, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Moser, Ludvig Karl
7. november 1845, Cieszyn, Poljska
2. junij 1918, Bolzano, Italija
Nanut, Anton
13. september 1932, Kanal, Slovenija
13. januar 2017, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Novak, Jernej
14. avgust 1886, Knežak, Slovenija
1934, Ljubljana, Slovenija
Pegan, Vladislav
24. maj 1878, Vipava, Slovenija
8. december 1955, Ljubljana, Slovenija
Pirc, Jožko
28. marec 1948, Idrija, Slovenija
Pirih, Metod
9. maj 1936, Lokovec, Slovenija
23. marec 2021, Vipava, Slovenija
Pirih, Vladimir
21. februar 1922, Lokovec, Slovenija
27. januar 2017, Postojna, Slovenija
Podobnik, Brunoslav
24. september 1911, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
31. julij 1971, Ljubljana, Slovenija
Radics, Peter Pavel, pl.
26. september 1836, Postojna, Slovenija
24. september 1912, Ljubljana, Slovenija
Reja, Ivanka Veronika
27. januar 1904, Kozana, Slovenija
1. oktober 1994, Rim, Italija
Reja, Jurij
12. maj 1936, Gonjače, Slovenija
29. junij 2021
Sadar, Angela
30. maj 1897, Divača, Slovenija
1992, neznano
Sain, Izidor
22. november 1869, Dajla – Zidine, Hrvaška
28. januar 1932, Reka, Hrvaška
Simčič, Andrej
13. april 1912, Hum, Slovenija
15. julij 1986, Ravnica (Nova Gorica, obč.), Slovenija
Simčič, Antoinette
5. marec 1902, Veliko Ubeljsko, Slovenija
2001, Združene države Amerike
Simoniti, Anton
1. april 1868, Fojana, Slovenija
12. april 1954, Fojana, Slovenija
Šabec, Drago
21. oktober 1930, Rakitnik, Slovenija
avgust 2023
Šabec, Srečko
14. maj 1894, Pivka, Slovenija
29. maj 1981, Kranj, Slovenija
Škerlj, Zora
8. julij 1941, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
Štajer, France
25. september 1890, Vipava, Slovenija
3. april 1915, Vipava, Slovenija
Tavčar, Mara
19. januar 1882, Vipava, Slovenija
7. april 1953, Ljubljana, Slovenija
Tomažič, Anica
17. julij 1963, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
Trost, Matija
?, Vipava, Slovenija
1591, Ljubljana, Slovenija
Trošt, Jože
12. maj 1940, Col, Slovenija
22. november 2023
Trošt, Marija Uršula
21. oktober 1913, Podnanos – Podbreg, Slovenija
27. februar 2001, Aman, Jordanija
Vodopivec, Franc
27. avgust 1913, Petelinje (Pivka, obč.), Slovenija
13. julij 1942, Storžič, Kamniško-Savinjske Alpe, Slovenija
Vodopivec, Janez
28. september 1911, Petelinje (Pivka, obč.), Slovenija
december 1941, Zagreb, Hrvaška
Walland, Jožef
28. januar 1763, Nova vas pri Lescah, Slovenija
11. maj 1834, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Wolf, Anton
4. junij 1868, Postojna, Slovenija
2. november 1937, Ljubljana, Slovenija
Zabukovec, Janez
14. maj 1868, Lož, Slovenija
24. april 1946, Komenda, Slovenija