Slovenski biografski leksikon

Šabec Drago, veterinar, r. 21. okt. 1930 v Rakitniku pri Postojni kmetu Ivanu in Mariji r. Vodopivec, živi v Lj. Osn. šolo je 1936–41 obiskoval v Štivanu pri Matenji vasi, 1. razr. trg. šole (1941–2) in 1. razr. klas. gimn. (1942–3) ter realno gimn. v Postojni, 1950 mat.; študiral je veterino 1950–6 v Zgbu, 1959–60 bil na specializaciji za bolezni prašičev na Max Planck Inst. f. Tierzucht u. Tierernährung v Mariensee, na Tierärztl. Hochschule v Hannovru in na praksi v Gröfingu pri Münchnu; 1968–9 kot štipendist Humboldtove ustanove se specializiral iz etiologije in patomorfologije osteoartroze, doktorat znanosti dosegel 1960 z disert. Untersuchungen über eine Arthrosis des Sprunggelenkes beim Schwein v Hannovru, strok. izpit opravil 1961 na Veter. zavodu Sje v Lj.; 1957–61 bil tu asist., 1965–7 asist. na veter. odd. biotehn. fak., odslej je vnaprej habilitirani docent. — Š. je s področja rejskih bolezni in reprodukcije prašičev v velikih farmskih aglomeracijah, raziskave parazitov v industrializirani reji, uporabe antibiotikov, mikroelementov idr. preparatov objavil razprave in članke v: Deut. Tierzucht Wissenschaft 1961, 231–6 (soavtorji E. Schilling in L. C. Schulz); Veter. glasniku 1962, 607–11; 1963, 699–704; 1964, 139–45 (z J. Senegačnikom, SBL III, 286); 233–5; 241–6 (z Z. Železnikom); 1965, 595–602 (z L. Šenkom); 1966, 183–90; 579–88 (z J. Langusom); Veterinaria (Sarajevo) 1963, 250–6; SocK 1963, 140–3, 305–8. — Prim.: osebni podatki; Zbornik III. kongresa veterinarjev in veter. tehnikov Jsle. Sarajevo 1967, 707–14; ULj 1969, 634. Adč.

Adamič, France: Šabec, Drago (1930–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi636833/#slovenski-biografski-leksikon (20. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine