Slovenski biografski leksikon

Pegan Vladislav, pravnik in politik, r. 24. maja 1878 v Vipavi, sedaj odvetnik v Lj. Ljudsko šolo je dovršil v Vipavi, gimn. v Lj. 1896, pravo je studiral do 1898 na Dunaju, potem v Gradcu, tu 1901 prom. za doktorja prava. V odv. praksi je bil v Celju (pri dr. Vrečku) do 1906; tukaj in v Lj. opravil sodno prakso in zaključil odvetniško prakso (pri odv. Vencajzu) v Lj., kjer je odprl 1908 odv. pisarno. Še isto leto je bil izvoljen za dež. poslanca iz splošnega volilnega razreda za sodne okraje Ribnico, Vel. Lašče, Kočevje, 1913 pa za notranjske sodne okraje. Od 1908 do prevrata 1918 je bil tudi iz cele zbornice izvoljeni dež. odbornik. Vodil je vse pravne referate (občinski, deželno-zborski, cestni, upravo deželnih poslopij, zadružništvo in gasilstvo). Ves čas je bil somišljenik Slov. ljudske stranke, 1908–18 član njenega izvršilnega odbora in načelstva in med njenimi najbolj agilnimi, organizatorično tvornimi člani. Čeprav osebni prijatelj dr. J. E. Kreka je ostal do konca pristaš dr. Šusteršiča in njegove struje. Bil je 1918 tudi soustanovitelj in sotrudnik »Resnice« in »Novic«. V časnikarstvu se je udejstvoval že v Celju; tu je tri leta urejeval D in v tej dobi zanjo napisal večino uvodnikov. Bil je stalen sotrudnik S, kamor je pisal pol. članke. 1906–13 je urejeval Občinsko upravo (ki sta jo 1905 ustanovila Drag. Hribar in dr. Vladimir Ravnihar). Njegovi so tukaj v tej dobi večinoma vsi nepodpisani članki. Z občinskimi zadevami se je začel pečati že v Celju. Pomagal je organistu Bervarju ustanoviti orglarsko šolo, na kateri je uvedel tečaje za vežbanje občinskih tajnikov. Bil je več let predsednik Rafaelove družbe za izseljence. Narodno-gospodarsko se je udejstvoval kot član načelstva Zadružne zveze v Lj. (1906–17), do 1912 pa tudi načelstveni ravnatelj; v tem času je reorganiziral zvezo. Bil je tudi predsednik Zvezne tiskarne. Med svet. vojno je z uspehom zagovarjal nad 100 obtožencev pri voj. sodiščih v Lj., Gradcu, Celovcu, na Reki. Od prevrata živi le svojemu odv. poklicu. — Prim.: Šuklje, III, 93, 123, 125–27, 147, 172, 266; Erjavec, Zgod. kat. gibanja, 172, 241, 247; Obravnave dež. zbora kranjskega izza 1908. Pc.

Polec, Janko: Pegan, Vladislav (1878–1955). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi409642/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine