Slovenski biografski leksikon

Zabukovec Janez, krajevni zgodovinar in nabožni pisec, r. 14. maja 1868 v Ložu kočarju Valentinu in Mariji r. Konc, u. 24. apr. 1946 v Komendi. Po osn. šoli v r. kraju je v Lj. obiskoval klas. gimn. (1880–7), štud. bogoslovje in bil 1891 ord. Kaplanoval je 1891–4 v Metliki, 1894 Podbočju (prej Sv. Križ), 1894–6 Slavini pri Postojni in 1896–7 Podbrezjah. Župnik je bil 1897–903 v Zg. Tuhinju (tudi šol. nadzornik), 1903–9 na Jesenicah, 1909–27 v Križah pri Tržiču in končno 1927–46 v Komendi; čas nem. okupacije je prebil v Preserju pod Krimom. — V Slavini se je vključil v tedanje krajevno-zgod. raziskovanje v lj. škofiji, ki ga je vodil A. Koblar, in napisal obsežno knjigo Slavina, prispevek k zgod. župnij … (1910; oceni: I. Vrhovnik, LZ 1911, 219; J. Mantuani, Carn. 1912, 86). Zgod. sta tudi čl. Prisilna delavnica v Lj. (G 1915, št. 33 in 35) in Bistrica (Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo 1925, št. 11–15). Napisal je praktične pastoralne priročnike, ki jih je sprotna kritika povoljno ocenila: Kratek pouk o sv. zakonu (1902; 1907² z naslovom Pouk zaročencem in zakonskim), K Materi, nauki, opomini in molitve za dekleta (1924, 1925²), Vrtnice, junijska pobožnost na čast Srcu Jezusovemu (1935). Zanimiv je Z-čev članek Statistični izkaz Mohorjanov (KMD 1929, 114–21, z zemljevidom na str. 30), v katerem je pokazal, kako so člani razporejeni po slov. župnijah. Ko je bil v Metliki, je zbiral ljud. pesmi (prim. Slov. ljud. pesmi II, 1981, 386), v Komendi pa skrbel za knjižnico in zapuščino svojega prednika P. P. Glavarja; biografija o njem je ostala v rkp. — Prim.: r. matice (ŠkALj); rkp gradivo (župn. arhiv Komenda); J. Zabukovec, Slavina, 1910, 244–6 (s sliko); S 1938, št. 113 (s sliko); Ljudje in kraji ob Pivki, 1975, 91, 108; J. Gregorič, Pisma P. P. Glavarja Jožefu Tomiju, 1982, 13. Slk.

Smolik, Marijan: Zabukovec, Janez (1868–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi849443/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Primorski slovenski biografski leksikon

ZABUKOVEC Janez, krajevni zgodovinar in nabožni pisec, r. 14. maja 1868 v Ložu, u. 24. apr. 1946 v Komendi. Oče Valentin, kočar, mati Marija Konc. Osn. š. v Ložu, gimn. (1880–87) in bogoslovje v Lj., posvečen v mašnika 23. jul. 1891. Kaplanoval je v Metliki 1891–94, Podbočju (prej Sv. Križ pri Kostanjevici) 1894, v Slavini pri Postojni 1894–96 in v Podbrezjah 1897. Župnik je bil 1897–1903 v Zg. Tuhinju (tudi šolski nadzornik), 1903–09 na Jesenicah, 1909–27 v Križah pri Tržiču in 1927-46 v Komendi. Nemško okupacijo je preživel v Preserju pod Krimom. - V Slavini se je lotil krajevno-zgod. raziskovanja v lj. škofiji pod vodstvom A. Koblarja. Napisal je obsežno knjigo Slavina, prispevek k zgodovini župnij lj. škofije, Lj. 1910. (Oceni: I. Vrhovnik, LZ 1911, 219 ter J. Mantuani, Carn. 1912, 86). Zgod. sta tudi članka: Prisilna delavnica v Lj. (Gorenjec 1915, št. 33 in 35) in Bistrica (Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo 1925, št. 11–15). Napisal je tudi praktične pastoralne pripomočke, ki jih je kritika povoljno ocenila: Kratek pouk o sv. zakonu z naslovom: Pouk zaročencem in zakonskim, 1902 in 1907; K Materi, nauki, opomini in molitve za dekleta, 1924 in 1925; Vrtnice, junijska pobožnost na čast Srcu jezusovemu, 1935. Zanimiv je Z-ev članek: Statistični izkaz Mohorjanov (KMD 1929, 114–21). z zemljevidom na str. 30, na katerem je pokazal, kako so člani razporejeni po slov. župnijah. – Ko je bil v Metliki, je zbiral ljud. pesmi (prim. Slov. ljud. pesmi, II, 1981, 386); v Komendi je skrbel za knjižnico in zapuščino P. P. Glavarja, biografija o njem je ostala v rkp.

Prim.: SBL IV, 735; J. Zabukovec, Slavina 1910, 244–46 s sl.; rojstne matice (ŠkALj); rkp. gradivo (župn. arhiv Komenda); S 1938, št. 113 s sl.; Ljudje in kraji ob Pivki 1975, 91, 108; J. Gregorčič, Pisma P. P. Glavarja Jožefu Tomlju, 1982, 13.

T. P.

Požar, Tone: Zabukovec, Janez (1868–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi849443/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine