Primorski slovenski biografski leksikon

NANUT Anton, diplomiran dirigent, docent za dirigiranje, r. 13. sept. 1932 v Kanalu ob Soči. Oče Kazimir, trgovec in organist, mati Marija Vidič. Osn. š. je obiskoval v Kanalu do 1943, nižjo gimn. v Šempetru pri Gor. 1945–47, kjer je vodil pevski zbor. Istočasno je hodil tudi v nižjo glasb. š. Sred. glasb. š. z maturo je končal v Lj. 1953. Nato je študiral dirigiranje na Akademiji za glasbo (AG) in diplomiral 1958 pri prof. Švari. 1953 je ustanovil Akad. pev. zbor Vinko Vodopivec in ga vodil do 1958. Z njim je prejel 1. nagrado na mednar. tekmovanju v Arezzu. Vodil je tudi pev. zbor in orkester v domu Ivana Cankarja. V letih 1955–58 je bil korepetitor in asistent dirigentom v Slov. filharmoniji (SF). Od 1958 do 1975 je bil umet. vodja in dirigent Mestnega simfoničnega orkestra v Dubrovniku (Gradski orkestar Dubrovnik) ter imel z njim nad tisoč javnih nastopov v Dubrovniku ter na gostovanjih po Jsli in v tujini. Za arhiv RTV Zgb je posnel 3760 minut glasbe. Istočasno je bil od 1959 do 1973 dir. Srednje glasb. š. v Dubrovniku. Na njej je občasno poučeval violončelo, dirigiranje ter vodil zbor in orkester. 1968 je bil izvoljen za honorarnega docenta Muzičke akademije v Zgbu in za predstojnika oddelka v Dubrovniku. V dec. 1972 je na AG v Lj. postal docent za dirigiranje, naslednje leto pa predstojnik oddelka za dirigiranje in umetniški vodja simf. ork. AG. Poleg dela na AG je predaval na seminarjih za zborovodje v Velenju, Mrbu, Kopru. Bil je član ocenjevalnih žirij na številnih tekmovanjih pev. zborov, glasb. š. in glasb, umetnikov. 26. nov. 1974 je bil izvoljen za vodilnega dirigenta SF. S tem orkestrom je nastopal na koncertih po Jsli in tujini. 1973 je ustanovil Slov. komorni orkester, od 1974 je tudi umetniški vodja Slov. okteta. Kot gostujoči dirigent je vodil že vse simf. orkestre v Jsli in mnoge v tujini. Snemal je za vse radijske in televizijske postaje v Jsli in za številne tuje. Nastopal je na festivalih v Dubrovniku, Splitu, Lj., Mrbu, Varaždinu, Sarajevu in v drugih državah. Posnel je mnogo gramofonskih plošč predvsem simfonične in koncertne glasbe ter tri plošče Slov. okteta. Kot dirigent je umetniško poustvaril vsa važnejša glasb, dela domačih in tujih skladateljev od renesanse in baroka preko klasike in romantike do najnovejših stilnih obdobij. Kjerkoli je nastopil, doma in v tujini, povsod je žel laskave ocene in priznanja za umetniško in pedagoško delo. Za svoje umetniške uspehe je prejel vrsto nagrad doma in na tujem od študentovske Prešernove nagrade (1957), Repub. nagrade Milka Traina v Zgbu, nagrade Svobodne Dalmacije, mesta Dubrovnika, Reda bratstva in enotnosti do Župančičeve nagrade za orkester SF. Postal je član raznih strok, odborov in komisij za glasbo, član Društva glasb, umetnikov Sje, univ. prof. in glasb, pedagogov Sje itd.

Prim.: Ž. urad Kanal; ULjBB III, 1169–71; MuzE,Zgb 1974; Leksikon Musical Amerika; Leksikon v Cambridge. Številne ocene v časopisih: PDk21. maja 1960 (A. Nanut, pedagog in dirigent); PDk 11. maja 1980 (Nanutovo slavje v Baslu);ITD 6. apr. 1975 (Dirigent SF A. N.); Delo 7. avg. 1976 (A. Nanut, portret tedna); idr.

T. P.

Požar, Tone: Nanut, Anton (1932–2017). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930060/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine