Primorski slovenski biografski leksikon

NANUT Kazimir, kulturno-prosvetni delavec, r. 7. febr. 1906 v Kanalu, u. 22. febr. 1976 prav tam. Oče Jožef, mati Marija Cearo. Postal je trgovec in imel v Kanalu lastno trgovino. Po prvi svet. vojni je deloval v Kanalu kot organizator pev. življenja, petje je gojil ilegalno tudi med poostrenim pritiskom. Med drugo svet. vojno je bil kot sodelavec OF zaprt 1943 v Cairo Montenotre (Savona), nato do konca vojne v Mauthausnu (tu sta bila tudi njegova brata Ludvik in Ladislav, prvi je v taborišču umrl, drugi je zbežal in postal part. borec). Svoje kulturno-prosvet. delovanje je po vojni obnovil, vodil je kanalski pev. zbor Soča in žen. orkester (zanj je pripravil več orkestracij predvsem narodnih pesmi), pripravil je tudi nekaj spevoiger; bil je priznan orglavec. N. je oče dirigenta Antona (gl. čl.).

Prim.: L. Zorzut, PrimN 20. febr. 1976; Delo 23. febr. 1976; Ob stoletnici kanalske čitalnice in ob odkritju spomenika M. Kogoju, Kanal 1967, 12, 14; podatki sina Jožeta iz Solkana.

B. Mar.

Marušič, Branko: Nanut, Kazimir (1906–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930080/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine