Primorski slovenski biografski leksikon

SADAR Angela, igralka, učiteljica, organizatorka, r. 30. maja 1897 v Divači (ne 1892 v Sežani, kot piše SGL), živi v Slovenj Gradcu. Oče Ivan Vorbach, želez, nameščenec, po rodu Čeh, mati Josipina Šuber iz Sežane, gospodinja. Hodila je na učit. v Gor. in ga dovršila v Lj., potem je učila na os,n. š. v Celju. 1918 je kot begunka s Prim. pribežala s starši v Celje, svoj »drugi dom«. Kot učit. se je vključila v šol. delo, posvetila pa se je tudi gledal. življenju v celjskem Dramatičnem društvu. 1920–21 je obiskovala enoletni dramski tečaj pri bratih Skrbinških in začela nastopati v raznih dram. vlogah. Vmes je po padcu faš. v It. 1943 dve leti delovala na Prim. V Sežani je učila otroke v part. šoli in prirejala mlad. in zborne deklamacije. 1945 se je vrnila v Celje in nadaljevala gled. delo v Ljudskem odru. 1952 je slavila 30-letnico igranja v vlogi Martinaške v Tomažičevem Mlinarjevem Janezu. Ostale njene glavne vloge: v vseh Cankarjevih dramah, Barbara (Celjski grofje), Marija Stuart (Schiller), Katja (Tolstoj, Vstajenje), Ana (Frank, Karel in Ana), Higginsova (Shaw, Pygmalion), naslovna v Remčevi Magdi, Gospa Alving (Ibsen, Strahovi) idr. Režirala je tudi otroške in mlad. igre, v katerih je sama igrala vloge »dobrih« mater in kraljic. Med vojnama je režirala tudi dram. nastope celj. gimnazijcev.

Prim.: GL Celje 1951/52, 69; Ljudski oder Celje 1952, 8; Savinjski vestnik 1952, št. 2; SGL III, 606; pismeno sporočilo sina dipl. inž. Marijana Sadarja iz Slovenj Gradca 28. sept. 1987 (arh. PSBL); Al. Geržinič, Pouk v materinščini - da ali ne?, Buenos Aires 1972, 89.

T. P.

Požar, Tone: Sadar, Angela (1897–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930880/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine