Slovenski biografski leksikon

Šabec Srečko, mlekarski strokovnjak, r. 14. maja 1894 v Pivki (Št. Peter na Krasu) dacarju Janezu in babici Karolini r. Repar, živi v Kranju. Obiskoval je v Lj. osn. šolo (Vič, Vrtača, Graben) 1901–8, I. drž. gimn. 1908–15 (vojna mat. 4. dec. 1915). Bil je na italij. fronti 1915–8, v ujetništvu 1918–9, nato študiral agronomijo na dunaj. Kmetij. visoki šoli 1918 (1 vojni sem.) do 1922 (dipl. maja 1923, nostrific. v Zgbu jun. i. l.). Bil je pristav na Drž. posestvu Belje 1923–6, v. d. upravitelja banov. Mlekarske šole v Škofji Loki 1926–37, se vmes specializiral za mlekar. tehnologijo, mikrobiologijo, preskušanje mleka in mlekar. izdelkov (Bern okt. 1926–jan. 1927; Kiel febr. –jun. 1927), 1930 opravil prof. izpit na kmetij. fak. v Zgbu. Vodil je kot direktor 1938–41 Drž. mlekar. zavod v Škofji Loki, bil 1941–5 učitelj na kmetij. šolah v Velikovcu, Št. Andražu na Kor., v Kranju na Mlekar. šoli ravnatelj 1945–6, od 1946 do upok. 1959 pa profesor. — Objavil je: Mlekarstvo za kmetij. šole. Lj. 1948; Osnove sirarske tehnologije. Lj. 1964 (ocena: SocK 1964, 304); Tehnologija surovega masla. Lj. 1965 (ocena: Mljekarstvo, Zgb 1965, 214). Sestavil je prve učne pripomočke — skripta (1927–39) za spl. in posebno mlekar. gospodarstvo, živinorejo, sirarstvo, mlekar. strojništvo, splošno mlekarstvo, mlekar. zadružništvo, preskušanje mleka in mlečnih izdelkov. Napisal članke (1930–61) v strok. listih mdr. v: Agronomski glasnik, K, Mlekarski list, Mljekarstvo, Slov. mlekarski list.

Š. je uvedel v tehnologijo za predelavo mleka v izdelke več vrst pri nas malo ali še nepoznanih sirov ob dosledni uporabi specialnih čistih bakterij. kultur, za gojitev le-teh pa izdelal še danes uporabljano metodiko; razvil Mlekar. šolo v Škofji Loki in Kranju v najbolj vzorno šol. in raziskovalno ustanovo (osebno vodil izgradnjo, opremo, laboratorij, delo, pouk); vzgojil mlekarje in sirarje iz vse države (omenjeni šoli edini te vrste). — Prim.: osebni podatki; 50 let mlekar. šolstva v Sji. 1957, 15; Prispevki k zgod. kmetij. šolstva na Slovenskem. Mrb 1957, 273; Loški razgledi 1969, 145–60. — Slika: v arhivu SBL. Adč.

Adamič, France: Šabec, Srečko (1894–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi636929/#slovenski-biografski-leksikon (9. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Primorski slovenski biografski leksikon

ŠABEC Srečko, mlekarski strokovnjak, r. 14 maja 1894 v Št. Petru na Krasu (Pivka), u. 29. maja 1981 v Kranju. Oče Janez, dacar, mati Karolina Repar, babica. Osn. š. v Lj., gimn. zaključil z vojno maturo 1915 v Lj. Vojak na it. fronti, v ujetništvu 1918–19, nato študiral agronomijo na dunaj. Kmetij. vis. š. 1918–22, diplomiral 1923. Službe: pristav na drž. posestvu Belje 1923–26, v. d. uprav. banov. Mlekarske šole v Škofji Loki 1926–27, vmes se je specializiral za mlekarsto tehnologijo, mikrobiologijo in preskušanje mleka in mleČ. izdelkov (Bern, Kiel 1927). 1930 je opravil prof. izpit na Kmetij. fak. v Zgbu, bil dir. Drž. mlekar. zavoda v Škofji Loki 1938-41, nato učitelj na kmet. šolah v Velikovcu, Št. Andražu na Kor. 1941-45, ravn. Mlekar. šole v Kranju 1945–46 in prof. do upok. 1959. - Objavil je: Mlekarstvo za kmetijske šole, Lj. 1948; Osnove sirarske tehnologije, Lj. 1964; Tehnologija surovega masla, Lj. 1965. Sestavil je prve učne pripomočke - skripta (1927–39) za splošno in posebno mlek. gospodarstvo, za živinorejo, sirarstvo, mlekarsko strojništvo, splošno mlekarstvo, mlekar. zadružništvo, preskušanje mleka in mlečnih izdelkov. Pisal je članke (1930–61) v strok. liste: Agronomski glasnik, K, Mlekarski list, Mljekarstvo, Slov. mlekar. list idr. - Š. je uvedel v tehnologijo za predelavo mleka v izdelke več vrst pri Slov. malo ali še nepoznanih sirov ob dosledni uporabi specialnih čistih bakterijskih kultur, za gojitev le-teh je izdelal še danes uporabljano metodiko, razvil Mlekarsko šolo v Škofji Loki in Kranju – edini šoli te vrste – v vzorno šol. in raziskovalno ustanovo, vzgajal mlekarje in sirarje iz vse države.

Prim.: SBL III, 571–72 in tam navedena liter.; Prispevki k zgod. kmetij. šolstva na Slov., Mrb, 1957, 273; 50 let mlekar. šolstva v Sji, 1957, 15; Loški razgl. 1969, 145.

T. P.

Požar, Tone: Šabec, Srečko (1894–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi636929/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine