Slovenski biografski leksikon

Šabec Srečko, mlekarski strokovnjak, r. 14. maja 1894 v Pivki (Št. Peter na Krasu) dacarju Janezu in babici Karolini r. Repar, živi v Kranju. Obiskoval je v Lj. osn. šolo (Vič, Vrtača, Graben) 1901–8, I. drž. gimn. 1908–15 (vojna mat. 4. dec. 1915). Bil je na italij. fronti 1915–8, v ujetništvu 1918–9, nato študiral agronomijo na dunaj. Kmetij. visoki šoli 1918 (1 vojni sem.) do 1922 (dipl. maja 1923, nostrific. v Zgbu jun. i. l.). Bil je pristav na Drž. posestvu Belje 1923–6, v. d. upravitelja banov. Mlekarske šole v Škofji Loki 1926–37, se vmes specializiral za mlekar. tehnologijo, mikrobiologijo, preskušanje mleka in mlekar. izdelkov (Bern okt. 1926–jan. 1927; Kiel febr. –jun. 1927), 1930 opravil prof. izpit na kmetij. fak. v Zgbu. Vodil je kot direktor 1938–41 Drž. mlekar. zavod v Škofji Loki, bil 1941–5 učitelj na kmetij. šolah v Velikovcu, Št. Andražu na Kor., v Kranju na Mlekar. šoli ravnatelj 1945–6, od 1946 do upok. 1959 pa profesor. — Objavil je: Mlekarstvo za kmetij. šole. Lj. 1948; Osnove sirarske tehnologije. Lj. 1964 (ocena: SocK 1964, 304); Tehnologija surovega masla. Lj. 1965 (ocena: Mljekarstvo, Zgb 1965, 214). Sestavil je prve učne pripomočke — skripta (1927–39) za spl. in posebno mlekar. gospodarstvo, živinorejo, sirarstvo, mlekar. strojništvo, splošno mlekarstvo, mlekar. zadružništvo, preskušanje mleka in mlečnih izdelkov. Napisal članke (1930–61) v strok. listih mdr. v: Agronomski glasnik, K, Mlekarski list, Mljekarstvo, Slov. mlekarski list.

Š. je uvedel v tehnologijo za predelavo mleka v izdelke več vrst pri nas malo ali še nepoznanih sirov ob dosledni uporabi specialnih čistih bakterij. kultur, za gojitev le-teh pa izdelal še danes uporabljano metodiko; razvil Mlekar. šolo v Škofji Loki in Kranju v najbolj vzorno šol. in raziskovalno ustanovo (osebno vodil izgradnjo, opremo, laboratorij, delo, pouk); vzgojil mlekarje in sirarje iz vse države (omenjeni šoli edini te vrste). — Prim.: osebni podatki; 50 let mlekar. šolstva v Sji. 1957, 15; Prispevki k zgod. kmetij. šolstva na Slovenskem. Mrb 1957, 273; Loški razgledi 1969, 145–60. — Slika: v arhivu SBL. Adč.

Adamič, France: Šabec, Srečko (1894–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi636929/#slovenski-biografski-leksikon (3. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine