Slovenski biografski leksikon

Simčič Antoinette r. Rebec, kult. delavka v ZDA, r. 5. marca 1902 na Vel. Ubeljskem pri Postojni kmetu Luku in Mariji r. Mlač, živi od 1946 v Miami na Floridi. Obiskovala je osn. in mešč. šolo v Postojni, v Lj. pa trg. tečaj ter se 1920 zaposlila v trg. pisarni. L. 1921 je odšla k očetu v Cleveland, tam se v večerni šoli učila angl. in dovršila sred. šolo, postala prodajalka v trgovini Reimer & Gross in ameriška državljanka (od tedaj Antoinette). – V 6. apr. 1916 ustanovljenem slov. pev. zboru Zarja (Cleveland) je od 1923 pela najprej liričen sopran v duetih in kvartetih; 1928 je debutirala v operi Turjaška Rozamunda (glasba: pevovodja Zarje John Ivanush; libreto: njegova žena Mary). L. 1929 28. nov. je bila Marjetica v operi Viktor Parma, Urh, grof celjski (Zarjani jo ponovili v mest. glasbeni dvorani 2. marca, glasbeni kritik J. H. Rogers pohvalil); 23. nov. 1930 Minka v operi Foerster, Gorenj. slavček (pohvalil Iv. Zorman v AD 1930, št. 278) in ponovitvi v Slov. nar. domu z novimi scenskimi dekoracijami Bož. Jakca (SBL I, 368); 13. nov. 1932 Marta v operi Flotow, Marta, kjer je pevsko zelo napredovala (medtem jo učili Svetozar Banovec, amer. učiteljica petja M. Summers, italij. pev. učitelj); 3. nov. 1940 Marija v Sattnerjevem oratoriju (v okvirju Zarje priredila GM, vodil Anton Šubelj); 4. okt. 1941 Arzena v opereti Strauss, Cigan baron (ponovitev 2. nov. »za pomoč trpečim Slovencem v stari domovini«); 4. okt. 1942 Rozina v Rossini, Seviljski brivec. – Po Šubljevem odhodu v New York je njegov naslednik pri GM Ivan Zorman opustil opere. Odslej je S-eva nastopala na koncertih, spevoigrah, proslavah, jubilejih, svečanih sprejemih v Clevelandu, Pittsburghu, Sharonu Pa., Detroitu, večkrat v Chicagu; pod vodstvom Martina Antončiča pa v nedelj. slov. radij. oddajah (1 leto) ter pela največ Zormanove uglasbene pesmi. – S-eva je učila 1925–46 slovenščino vsako soboto v 4 razredih na tedaj pri Slov. nar. domu ustanovljeni Slov. šoli (predsednika dr. F. J. Kern, SBL I, 444 in Iv. Zorman), tu vsako leto prirejala in režirala po dve kult. prireditvi s krajšimi igricami. – Sodelovala je pri dram. zboru Iv. Cankar in od 1935 vanj uvajala na pobudo tajnika Slov. šole E. Goršeta odrasle učence. Zelo uspešno je pripravila in režirala ljud. igro Fr. Govekar, Legionarji (upriz. 13. okt. 1935), A. Kobal, komedijo Denar (upriz. 22. jan. 1939), M. Bučar, igro s petjem Amerikanec na Trški gori (upriz. 9. apr. 1939, glasba D. Bučar, čisti dobiček je bil namenjen za nagrobni spomenik Iv. Lahu, SBL I, 604–5, v njeg. r. kraju; nasl. vlogo Minke je pela S.), M. in D. Bučar, veseloigro Smuk-smuk (upriz. 28. apr. 1940), C. Golar (SBL I, 227) komedijo Vdova Rošlinka (upriz. 11. febr. 1945). L. 1937 je organizirala in več let vodila prvi mladin. krožek št. 2 pri Slov. nar. podporni Jednoti v Clevelandu. – L. 1930–45 je vodila tajništvo društva Napredne Slovenke št. 137; bila je zapisnikar podružnice št. 39 Slov. amer. nar. sveta (SANS), ustanov. med drugo svet. vojno in v njegovem glav. odboru. V pomoč Jsli je režirala, pela, igrala, pisala propagandne članke; stalna sodelavka časnika Slov. nar. podp. Jednote Chicago z dogodki o kult. življenju amer. Slovencev. Od 1946 je članica opernega zbora Miami Opern Guild (vodi dr. Arturo di Filippi), sodeluje tudi v češ. kult. skupini, ker Slov. tam nimajo svojega pev. Zbora. – Prim.: r. matice Vel. Ubeljsko; časopisni izrezki, programi v arhivu Slov. izselj. matice v Lj.; Prosveta 1928, št. 297; 1940, št. 219; 1945, št. 220; ND 1929, št. 38, 49; 1930, št. 10 (s sliko priz.), 37; 1932, št. 17, 45, 46; 1935, št. 44; AD 1930, št. 54 (s sliko priz.), 56, 274; 1931, št. 109; 1932, št. 263, 273; 1942, št. 233; Glasilo K. S. K. Jednote 1931, št. 46; Enakopravnost 1935, šti 265; 1941, št. 4, 129; 1942, št. 234; Delo 1966, št. 206. I. S.

Slokan, Ina: Simčič, Antoinette (1902–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi568562/#slovenski-biografski-leksikon (18. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine