Primorski slovenski biografski leksikon

TROŠT Jože, glasbenik, dirigent, skladatelj, r. 12. maja 1940 na Colu, živi v Lj. Oče Alojz, kmet, mati Frančiška Peljhan. Osn. š. na Colu 1947–51, nižja gimn. v Vipavi, višja gimn. v Ajdovščini z maturo 1959. Teologija v Lj., posvečen v duhovnika 1966. Kaplan v Postojni 1966–67. Nato je študiral cerkv. glasbo na Pontificium Institutum Musicae Sacrae v Rimu (1967–70). Dosegel je Licentiatum in Musica sacra. Študiral je dirigiranje in kompozicijo na Akad. za glasbo v Lj. (1973–77) in postal glasbenik-dirigent. Službe: od 1970 je regens chori v lj. stolnici in prof. cerkv. glasbe na Teol. fak. v Lj. Voditelj Orglarskega tečaja pri Teol. fak. v Lj. od njegovega začetka 1971 in prof. glasb. predmetov na tečaju. Odgov. ur. CG od 1976 dalje. Kot glasb. pedagog predava cerkv. glasbo glasb. kadru. Kot dirigent vodi v Lj. stolni zbor sv. Nikolaja, komorni zbor Anton Foerster in moški oktet Zvon. - Skladateljska dejavnost: Skomponiral je 13 slov. maš za meš. in moške zbore z orglami in orkestrom, deloma a cappella, tri maše za mladinski zbor, razne zbirke: Vzkliki po povzdigovanju (meš. zbor), Spevi pri kršč. pogrebu (moški zbor), 1973; Sedem Aleluja (mešani zbor), Pesmi zahvale (mešani zbor), 1974; Pesmi pri zakramentih (mešani zbor), 1977; Zgodbe iz Sv. pisma (mlad. zbor), 1980; Cerkveno leto, 9 skladb (meš. zbor), 1981; Deset darovanjskih p. (mlad. zbor), 1985; Mladinske p. (v knjižnici CG), 1984; Sedem evharist. p. (meš. izbor), 1986; Pet evharist. psalmov (meš. zbor), 1986; 20 pesmi za mlad. zbore, 1988; Trije pasijoni za moški zbor, 1985. Za zbore z orkestrom: Križanje, 1985; Bojazen in upanje (v CG, 1987); Leto otroka, 1979; Predpridižna pesem, 1988; Krška aleluja, 1988; Dve božičnici, 1981. Razne skladbe v CG od 1976 naprej. Skladbe za moški zbor in instrum. spremljavo za Tomaževe akademije Teol. fak. v Lj. (1973–89). - Svetne skladbe za meš. zbor: Tri pesmi na besedilo Srečka Kosovela in Otona Župančiča, 1976; Krizanteme, 1978; Lucija, 1982; Kljubuj usodi, Na bregu, Daritev bodi ti življenje celo, 1986; Gosti mraki, 1987. Za moški zbor: Na Slajko, 1981; Listina, 1981; Pravim ti, brat, 1986; razne harmonizacije narodnih p. in kolednic. - Orgelske skladbe: Suita za orgle, 1976; Preludij in fuga, 1978; Skladba za orgle, 1980; Preludiji k pesmim iz CLP (50), 1980; Žalna fantazija, 1982; Suita za orgle, 1985; Tri marginalije za orgle, 1989. - Skladbe za instrumentalne sestave: Passacaglia za orkester, 1977; Sonatina za violino in klavir (orgle); Intrada za simfonični orkester, 1986; Koncert za oboo in orkester, 1987. Napisal je več člankov v raznih letnikih CG od 1976 dalje. Sestavil in izdal je tudi učbenik: Zborovodstvo, 1988.

Prim: Osebni podatki; Letopis Cerkve na Slovenskem, 1985, pass.; Poročila in ocene Troštovih glasb. del, koncertov in nastopov pevskih zborov pod Troštovim vodstvom v CG, Družini in Delu; Papinutti, A.I.S. Cecilia: nastop zbora A. F. v Rimu 12. sept. 1979; Panetta, Drugi koncert zbora A. F. v c. sv. Petra v Rimu; Donau Kurier, Ingolstadt, Gastkonzert aus Slowenien 10. mar. 1989; Hana Bartoš, Troštova suita za orgle v CD, Lj. 5. febr. 1990; Spominska plaketa s Katholiken Tag na Dunaju 1983; Rassegna Mondiale, Rim 1983, za Pesem za sveto leto odrešenja.

T. P.

Požar, Tone: Trošt, Jože (1940–2023). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950580/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine