Obdobje od 1550 do 1600

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Trubar, Felicijan
med 1555 in 1556, Kempten im Allgäu, Nemčija
po 1600, Grüntal-Frutenhof, Nemčija
Trubar, Primož
med 1507 in 1509, Rašica (Velike Lašče, obč.), Slovenija
28. junij 1586, Tübingen – Derendingen, Nemčija
Tulščak, Janž
?, Hrastje, Gracarjev turn (Šentjernej, obč.), Slovenija
okoli 1594, neznano
Turini, Antonio
okoli 1585, Koper, Slovenija
1644, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Tuškanič, Nikolaj
?, neznano
1575, Metlika, Slovenija
Ungnad baron Sovneški, Ivan III
18. avgust 1493, Ženek, Koroška, Avstrija
27. december 1564, Vintířov, Češka
Valenčič a Premb, Ludvik
med 1600 in 1650, Prem, Slovenija
po 1701, Češka
Verbec, David, pl.
med 1577 in 1578, Ljubljana, Slovenija
1643, Speyer, Nemčija
Verbec, Janez Krstnik st., pl.
okoli 1559, Ljubljana, Slovenija
9. oktober 1639, Ljubljana, Slovenija
Verbec, Janez Štefan
1600, Klanec pri Kozini, Slovenija
?, neznano
Vergerij, Peter Pavel ml.
okoli 1498, Koper, Slovenija
4. oktober 1565, Tübingen, Nemčija
Vlahović, Gregor
12. marec 1523, Ribnik (Karlovec, obč.), Hrvaška
18. februar 1581, Ljubljana, Slovenija
Vramec, Anton
januar 1538, Ormož, Slovenija
januar 1587, Varaždin, Hrvaška
Welzer von Eberstein, Clement
okoli 1525, Maribor, Slovenija
julij 1598, Maribor, Slovenija
Widerkehr pl. Widerspach, Hans Heinrich
okoli 1586, Zürich, Švica
7. julij 1655, Ljubljana, Slovenija
Wiener, Pavel
okoli 1495, Kranj, Slovenija
16. avgust 1554, Sibiu, Romunija
Wiz, Marko
1569, Ljubljana, Slovenija
20. maj 1654, Ljubljana, Slovenija
Zergol, Andrej
8. september 1595, Vipavski Križ, Slovenija
23. januar 1645, Milje, Koroška, Avstrija
Znojilšek, Janž
1568, Ljubljana, Slovenija
21. april 1659, Esens, Nemčija
Žehel, Jurij
okoli 1500, Kamnik, Slovenija
maj 1586, Maribor, Slovenija
Žitnik, Gašper, palatinski grof
okoli 1535, Ljubljana, Slovenija
1585, Gradec, Štajerska, Avstrija