Slovenski biografski leksikon

Zergol(l) (Cergol) Andrej, šolnik in humanist, r. 8. sept. 1595 pri Sv. Križu (po Valvasorju: na Kranjskem), u. 23. jan. 1645 v Millstattu (avstr. Kor.). V Clcu je obiskoval 1607–11 gimn. ter 1611–4 retoriko in filoz. Sept. 1614 je vstopil v jezuit. red na Dunaju, po opravljenem noviciatu in magisteriju poučeval humaniora 1617–20 v Gradcu, 1620–1 v Gor. Študij filoz. je 1621–3 dopolnil na Dunaju, poslej bil prof. na jezuit. kolegiju v Gradcu. 1630–4 je štud. teologijo na Dunaju, postal prof. matematike, moralne teol. in bibličnih ved na univ. v Gradcu in na Dunaju. Zadnja leta je bil superior v Millstattu. – Napisal je Theoremata chronologica de anno ortus ac mortis Domini n. J. Chr … et demonstrat Chr. natum XL. Juliano D. Laelio … mortuum autem anno Juliano LXXIV … (Dunaj 1625); Brief an Caramonel: De jure atque justitiae P. L'Ami … (Gradec 1650).

Tudi njegov brat Anton, r. 17. febr. 1608 pri Sv. Križu, u. 21. febr. 1671 v Clcu, je bil šolnik. Gimn. in filoz. 1623–5 je končal v Gradcu, nov. 1625 vstopil v jezuit. red na Dunaju, po opravljenem noviciatu učil sintakso ter poetiko 1629–31 na gimn. v Zgbu, gramatiko 1632–5 pa v Gor. Nato je štud. 1636–9 filozof. na Dunaju in učil filoz. 1642–3 v Lj., moralno teol. v Clcu. 1660–71 je bil prefekt gimn. in višjih šol v Clcu. – Izdal je mdr. spis Tractatus in octo libros physicorum Aristotelis (Dunaj 1640).

Prim.: Backer-Sommervogel VIII; Dimitz III, 469; Hoff III, 134; Krones 388 (z napakami), 581; Pohlin 62; Stoeger 407 (popravi datum smrti idr.); Valvasor VI, 344, 353; F. Sartori, Catalogus librorum in Bibl. caes. reg. et academiae Theresianae extantium … IV, Dunaj 1802–5, 315; P. Simoniti, Sloveniae scriptores latini … 1972, 152; F. M. Dolinar, Das Jesuitenkolleg in Laibach … Rim 1976, 186. – Za Antona: Backer-Sommervogel VIII; F. M. Dolinar, l. c.; F. Fancev, Gradja za povijest školskog i knjiž. rada isusovačkog kolegija u Zgbu (1606–772), Starine, knj. 37, Zgb 1934, 54; Enc. Sje, 1988. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Zergol, Andrej (1595–1645). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi864425/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine