Slovenski biografski leksikon

Turini (Turrini) Antonio, tiskar, r. ok. 1585 v okolici Kopra, u. 1644 v Trstu. Tiskarstva se je učil v Benetkah pri N. Morettiju ter F. Rampazettu in tam samostojno delal 1610–7. Ker je v Benetkah imel hudo konkurenco, se je preselil v Koper in ustanovil 1. tiskarno na Primorskem (1618–24), kmalu pa spoznal, da tu nima pogojev za uspešno delo, ker je bil Koper premajhno mesto. Tiskarno je nameraval 1625 preseliti v Lj. (tudi 1635 se mu ni posrečilo), vendar se preselil v Trst ter postal 1. trž. tiskar (1625–44). Njegovi tiski pričajo, da je bil v stikih z Dalmacijo in Hrvati, tako npr. z I. T. Marnavićem (1580–637), kateremu je natisnil: Vita s. Margaretae … Venetiis. 1612; Oratio habita in funere … F. Verantii … 1617; sicer je tiskal npr. še statute Korčule (v Benetkah 1614) in Trsta (1625). Od T-jevih ali njemu pripisanih tiskov poznamo za zdaj dela, natisnjena v Benetkah: A. Mattheacii, De jure Venetorum … 1617; Kopru: Avviso delle ragioni della Signoria di Venetia intorno alla mossa d'arme contro Uscocchi. 1617; Ragioni per le quali si dimostra la tenesità e ingiustizia delle armi venete contro gli Uscocchi ed arciducali. 1617; Della giustizia delle armi della Repubblica di Venezia. 1618; Trstu: Commentarii della guerra nel Friuli … 1629; G. B. Bratti, Rime. 1629; B. Verzi, Orazione nella partenza di Badoaro, podestà e capitanio di Capodistria … 1629; P. Morari, Sul martirio … dei ss. Felice e Fortunato … 1637. Nekateri T-jevi beneški tiski nimajo imena tiskarja in ker koprskim manjka označba mesta, je težko ugotoviti obseg T-jeve tiskarske dejavnosti. – Prim.: S. Gliubich, Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Dunaj 1856, 195–7; Triester Zeitung 1860, 191, 193; P. Kandler, A. T. Trst 1860; I. Kukuljević, Književnici u Hrvatah … Zgb 1869, 105–6; G. Caprini, Pianure friulane. Trst 1892, 131; Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria 1934, 21–2; Grafička revija (Zgb) 1938, 55–7; S. Cella, Piccola encicl. giuliana e dalmata. Gor. 1962, 226; B. Berčič, Tiskarstvo na Slovenskem. 1968, 53, 378, 385; Jadranski kol (Trst) 1970, 160; Jugoslaviae scriptores latini recentioris aetatis. Zgb 1971, Pars I. Tomus II, 168; W. Schmitz, Südsl. Buchdruck in Venedig 16.-18. Jahrhundert. Giessen 1977, 26, 73, 205–6. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Turini, Antonio (okoli 1585–1644). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi734136/#slovenski-biografski-leksikon (23. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine