Slovenski biografski leksikon

Turini (Turrini) Antonio, tiskar, r. ok. 1585 v okolici Kopra, u. 1644 v Trstu. Tiskarstva se je učil v Benetkah pri N. Morettiju ter F. Rampazettu in tam samostojno delal 1610–7. Ker je v Benetkah imel hudo konkurenco, se je preselil v Koper in ustanovil 1. tiskarno na Primorskem (1618–24), kmalu pa spoznal, da tu nima pogojev za uspešno delo, ker je bil Koper premajhno mesto. Tiskarno je nameraval 1625 preseliti v Lj. (tudi 1635 se mu ni posrečilo), vendar se preselil v Trst ter postal 1. trž. tiskar (1625–44). Njegovi tiski pričajo, da je bil v stikih z Dalmacijo in Hrvati, tako npr. z I. T. Marnavićem (1580–637), kateremu je natisnil: Vita s. Margaretae … Venetiis. 1612; Oratio habita in funere … F. Verantii … 1617; sicer je tiskal npr. še statute Korčule (v Benetkah 1614) in Trsta (1625). Od T-jevih ali njemu pripisanih tiskov poznamo za zdaj dela, natisnjena v Benetkah: A. Mattheacii, De jure Venetorum … 1617; Kopru: Avviso delle ragioni della Signoria di Venetia intorno alla mossa d'arme contro Uscocchi. 1617; Ragioni per le quali si dimostra la tenesità e ingiustizia delle armi venete contro gli Uscocchi ed arciducali. 1617; Della giustizia delle armi della Repubblica di Venezia. 1618; Trstu: Commentarii della guerra nel Friuli … 1629; G. B. Bratti, Rime. 1629; B. Verzi, Orazione nella partenza di Badoaro, podestà e capitanio di Capodistria … 1629; P. Morari, Sul martirio … dei ss. Felice e Fortunato … 1637. Nekateri T-jevi beneški tiski nimajo imena tiskarja in ker koprskim manjka označba mesta, je težko ugotoviti obseg T-jeve tiskarske dejavnosti. – Prim.: S. Gliubich, Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Dunaj 1856, 195–7; Triester Zeitung 1860, 191, 193; P. Kandler, A. T. Trst 1860; I. Kukuljević, Književnici u Hrvatah … Zgb 1869, 105–6; G. Caprini, Pianure friulane. Trst 1892, 131; Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria 1934, 21–2; Grafička revija (Zgb) 1938, 55–7; S. Cella, Piccola encicl. giuliana e dalmata. Gor. 1962, 226; B. Berčič, Tiskarstvo na Slovenskem. 1968, 53, 378, 385; Jadranski kol (Trst) 1970, 160; Jugoslaviae scriptores latini recentioris aetatis. Zgb 1971, Pars I. Tomus II, 168; W. Schmitz, Südsl. Buchdruck in Venedig 16.-18. Jahrhundert. Giessen 1977, 26, 73, 205–6. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Turini, Antonio (okoli 1585–1644). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi734136/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

TURINI (TURRINI) Antonio, tiskar, r. okr. 1585 v okolici Kopra, u. 1644 (1645?) v Trstu. Šolal se je v Benetkah, kjer sta mu bila učit. tisk. N. Moretti in F. Romanzetto. V Benetkah je imel samostojno delavnico med 1610–17. Zaradi velike konkurence se je 1618 preselil v Koper in tam odprl 1620 prvo tisk. na Primor. Vodil jo je do 1624, ko so trž. oblasti sprejele (20. jun.) njegovo prošnjo za odprtje nove tisk. v Trstu. dec. i.l. je v tem mestu odprl tisk. in 1625 tam natisnil prvo knjigo Statuta inclytae Civitatis Tergesti..., Tergesti, Anno jubilei 1625. čeprav se je nekaj časa bavil z mislijo, da bi se preselil v Lj., zlasti v letih 1625 in 1635, mu vendar ni uspelo in se je dokončno ustalil v Trstu, kjer so jezuiti ustanovili zavod in se je vedno bolj uveljavljala Accademia degli Arrischiati. Tam se je poročil in odprl knjigarno. Tiskal je predvsem tiskovine za uradno oblast in se bavil tudi s prodajo knjig. Bil je v stikih z Dalmacijo in tiskal tudi za Hrvate. Med njegovimi tiski naj omenimo 1629 Commentari della guerra moderna passata nel Friuli e ne' confini dell'Istria e di Dalmazia, ki jo je napisal trž. pravnik Biagio Rith di Colenberg (Kollenburg), doma iz Gradišča Ob Soči; 1637 tri pridige za ž. c. v Gor. Predica fatta nella Parrocchiale di Gorizia ... per l'eletione et coronatione di Ferdinando III ...; Predica ... nell'esequie ... a Ferdinando II ...; Predica funerale seconda ... a Ferdinando II ..., ki jih je napisal jezuit p. Politio; dramo S. Giusto giovinetto e martire: Tragedia ... da rappresentarsi a Gorizia nel collegio ces. della Compagnia di Gesù (1639), ki predstavlja njegovo zadnje važno delo. Njegov tisk. znak je bil stolp z angelom in trobento, motto pa Deus Fortitudo et Turris mea. Umrl je v uboštvu. Črkovno gradivo in tisk. stroje je zapustil sestram kongregacije Brezmadežnega Spočetja v Trstu. Vse to je bilo po vsej verjetnosti kasneje prodano na dražbi.

Prim.: SBL IV, 238–39 in tam navedena liter.; Morelli III, 395; G. Fumagalli, Lexicon typographicum Italiae, Firenze 1905; E. Marini, Stampa e editoria nella Venezia Giulia, v Enciclopedia monografica del F.-V.G., Udine, vol. III, pt. II, 939–52; G. Comelli, L'arte della stampa nel Friuli-Venezia Giulia, Udine 1980, pass.

Vh

Vetrih, Jožko: Turini, Antonio (okoli 1585–1644). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi734136/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine