Slovenski biografski leksikon

Welzer Clement v. Eberstein, pobudnik protestantskega gibanja v Mariboru, kjer je bil r. ok. 1525 očetu Christophu (štev. razvejeni štaj. plemiči) in Christini r. von Silberberg ter u. v zač. jul. 1598. Prvič se je por. 1546 z Margareto (Marusch) r. Gall, vdovo po Danijelu Lambergu (u. 1580), z njo imel sina Morica (ok. 1546–76), drugič pa sept. 1582 z Magdaleno r. Paradeiser (u. 1599, zakon bil brez otrok). – W. je 1554–61 izpričan kot oskrbnik in upravitelj gospostva Vurberg (Vumpah) pri Ptuju, 1563 mu je Ferdinand I. podelil vas Sv. Marjeto na Drav. polju (danes Gorišnica). 1570 je kot zastavni komisar dež. kneza pregledoval urbarje gospostev Konjice, Radgona, 1573 graščine in gospostva Arvež (Arnfels), slednja dva znova sestavil; 1572 je bil sam zakupnik gospostva Mrb, 1573 moral to službo na nadvojvodovo povelje predati Gašp. Raabu, a naziv obdržal. V zameno mu je nadvojvoda zastavil v znesku 7.100 fl graščino Vobre (Haimburg) pri Velikovcu.

Kot preds. cerkv. odbora je W. podprl namestitev predikanta Sigm. Lierzerja v Mrbu in organiziral zbiranje denarnih prispevkov za njeg. vzdrževanje. Zavzel se je še za pobiranje prispevkov za pokopališče augsb. veroizpovedi na Betnavi pri Mrbu, kjer naj bi zidali tudi hišo za predikanta, cerkev in šolo (seznam darovalcev je ohranjen; gl. Orožen I, 321–3), v ta namen dobil znatno denarno pomoč od dež. stanov »za nove bogoslužne prostore«, jim pošiljal poročila in pritožbe. Po W-jevi zaslugi so na Betnavi zgradili lesen avditorij za božjo službo, 1591 šolsko poslopje, vodnjak, povečali pa avditorij, ker je postal premajhen. Protest. cerkv. občina je ob predikantu vzdrževala še učitelja, skupnost se je širila in kaže, da je bila v Mrbu v večini. Nasprotniki niso mirovali; skušali so zatreti reform. gibanje z grožnjami, a so ga šele strogi ukazi nadvojv. Ferdinanda dokončno zadušili. V tem času je W. u. V njegovi zapuščini, ki sta jo dedovala brat Lenart in nečak Gebhard, je bil preostali denar za postavitev protest. župnišča. W-jevega volila dediča nista izplačala, kar je dodatno prispevalo k zatonu mrb protestanske skupnosti, dokončno pa jo je zapečatila reformac. komisija, ko je 6. jan. 1600 prišla v Mrb.

Prim.: ŠkAMrb; Marburger Benefizien, fasc. LXII (ŠkAClc); Orožen I, 27, 319–21, 324–5, 337–8; M. Robitsch, Gesch. d. Protestantismus in d. Steiermark, Gradec 1859, 202–3; J. Loserth, FRA 1898, 663–4, 693–4; E. Winckelmann, JGGPÖ 1934, 163–4; 1935, 89, 118, 159; 1936, 87; V. Travner, Kron 1936, 166; H. Pirchegger, Die Untersteiermark in d. Gesch … München 1962, 21, 90; J. Richter, ČZN 1974, 93–101; M. Stumberger, Die Welzer. Genealogie … (Diss. d. Univ. Graz), Gradec 1980, 151–2, 185–8, 192, 427. Rajhman

Rajhman, Jože: Welzer von Eberstein, Clement (okoli 1525–1598). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi836017/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine