Slovenski biografski leksikon

Žehel(j) (Sechell, Shechel, Si(e)chell) Jurij, mariborski župnik v dobi protestantizma, r. ok. 1500 v Kamniku cesar. proviantnemu mojstru Valentinu (po rodu iz okolice Gor. Grada) in materi Jeri, u. maja 1586 v Mariboru. Šolal se je na Dunaju, bil ord. v Vidmu (Udine), več let vikar v krški škofiji, 1554–86 pa mestni župnik pri sv. Janezu Krst. v Mrbu. Župnija je bila v zelo slabem gospodar. stanju. Ž. jo je z vnemo saniral in ji s pravdami vrnil posest, obnovil je njene pravice in dohodke ter naselil nove podložnike (med 1556–61 dobil 7 pravd). Prejšnje urbarje je po temeljitem poizvedovanju korigiral in 1571 sestavil do tedaj najpopolnejši župnijski urbar (podložniki, gorskopravna zemljišča, žitne in vinske desetine, mrb beneficiji; hrani Pokraj. arhiv Mrb).

Bil je gospodar. talent. Ni se udeleževal tedanjih idejnih bojev, marveč se prilagajal razmeram ter bil v dobrih odnosih z mrb mestnim svetom (župan njegov zet), v katerem so bili tudi že luteranci, jim bil naklonjen in ni nastopal zoper nje. Sam se sicer ni oženil (čeprav imel 3 hčere), dopustil pa, da se je 1574 javno poročil njegov kaplan David Schaller. Po 1576 so se vrstile pritožbe zoper Ž-ovo nravno življenje, zlasti 1579, in je 1580 moral na zaslišanje v Gradec. 1582 je opravil vizitacijo v mrb župnišču papeški nuncij Germanicus Malaspina (omenja ga tudi P. Trubar 1580 L. Schmidlinu; gl. J. Rajhman, Pisma P. Trubarja, 1986, 268), pri tem je bil 9. nov. z Ž-om sestavljen zelo zanimiv zapisnik. 1583 je bil znova klican na zagovor v Gradec (hoteli so mu odvzeti župnijo), a se je mestni svet 10. avg. i. l. zanj zavzel s peticijo na nadvojv. Ferdinanda in škofa, tako da je župnijo obdržal do smrti. V Ž-ovem času je luteranstvo v Mrbu najbolj uspevalo in so protestanti redno opravljali bogoslužje v mestu samem; 1587 pa so se morali umakniti v Betnavo.

Prim.: Marburger Benefizien, fasc. I, št. 6, LXII/1–2, 6, 12 (Archiv d. Diözese Gurk, Clc); Orožen I, 559–60, 570; VIII, 588; F. Kaučič, LZ 1896, 494; V. Travner, Kron 1936, 165; J. Mlinarič, ČZN 1973, 249–61; J. Richter, ČZN 1974, 91–2; J. Mlinarič, Zbornik ob 750-letnici mrb škofije, 1978, 147–56. Rajhman

Rajhman, Jože: Žehel, Jurij (okoli 1500–1586). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi894151/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine