Slovenski biografski leksikon

Tuškanič (Tuskanič) Nikolaj, protestantski predikant v 16. stol.; kot katol. župnik v Semiču se je 1567 poluteranil in odšel h grofu Purgstalu na grad Krupa pri Črnomlju. Ko je bil v Metliki po odhodu Gregorja Vlahoviča njegov naslednik Mihael Matičič zaradi stanu neprimernega življenja 1574 odstavljen, je (na priporočilo Greg. Vlahoviča) njeg. mesto zasedel T., ki je tu 1575 umrl. – Prim.: Dimitz II, 234; Gruden 739–40; R. Lopašić, Karlovac … Zgb 1879, 113; Starine JAZU 1893, 171; DS 1908, 316, 318, 356; J. Dular, Semič v Beli krajini. 1971, 6. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Tuškanič, Nikolaj (?–1575). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi739708/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine