Slovenski biografski leksikon

Widerkehr (Wiederkher) Hans Heinrich, zlatar in mestni sodnik, r. 1586 (?) domnevno v Zürichu očetu Bernardtu, u. 7. jul. 1655 v Ljubljani. Že 1598 se je menda podal v notranjeavstr. dežele in iz evangelič. prestopil v katol. vero. 1609 je prišel v Lj., kjer je opravljal zlatarsko obrt. 1612 mu je bilo podeljeno lj. meščanstvo, pozneje je postal član notranjega sveta, 1634–6 in 1640–2 bil mestni sodnik. Kot izvrševalec oporoke odvetnika M. F. Hillerja (SBL I, 319) je vodil v Lj. gradnjo samostana klarisinj in cerkve sv. Mihaela (gl. I. Vrhovnik, ZD 1904, 14–21). Poročen je bil dvakrat: prvič z Elizabeto Lerch in drugič z Margareto De Vuga. – V drugem zakonu je bil 1631 rojen sin Hans Jacob, ki je po končani šoli stopil v voj. službo. 1659 mu je bilo podeljeno plemstvo in naslov pl. Widerspach. 1683 je postal kranjski deželan, 1691 deželni svetnik. Bil je član Dizmove bratovščine. Štejemo ga za začetnika plemiške rodbine, ki se je na Slov. ohranila do prve pol. 20. stol. Njeni člani so si pridobili plemiška posestva: Mala Loka na Dol., Zaprice pri Kamniku in Grič pri Mirni. Opravljali so razne upravne službe na Kranjskem in se udeleževali kult. življenja. – Sebastian Gottfried, potopisec, sin Hansa Jacoba, je bil r. 1669 v Lj. Prepotoval je vso Evropo in precejšen del ostalega sveta in o tem napisal: Relatio itineris Europae, Asiae, Africae, Americae, mores gentium … (Thalnitscher, Ectypon).

Prim.: m. in por. matice (arhiv stolne ž. Lj.); Relatio seu originis Descriptio familiae Widerkherianae (original v Mestnem muzeju v Lj., fotokopija v Zgod. arh., Lj.); plemiške diplome in zapuščinski inventarji (DAS); Lazarinijeva genealoška zbirka, XX (Zgod. arhiv, Lj.); dopis Stadtarchiva Zürich 27. nov. 1978; V. Fabjančič, Sodniki in župani II, fol 523 (Zgod. arhiv, Lj.); Dimitz III, 418; P. Radics, BK 1864, 50; LZg 1909, št. 115; S 1937, št. 133 a; Z. Šmitek, Klic daljnih svetov, 1986, 199. Vlč.

Valenčič, Vlado: Widerkehr pl. Widerspach, Hans Heinrich (okoli 1586–1655). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi839009/#slovenski-biografski-leksikon (4. marec 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine