Slovenski biografski leksikon

Vlahović (Lahović) Gregor, protestantski pridigar, r. 12. mar. 1523 v Ribniku pri Metliki v revni kmečki družini, u. 18. febr. 1581 v Ljubljani (pok. pri sv. Petru). Prvo izobrazbo je dobil pri domačem popu glagoljašu, nadaljnjo pri franč. glagoljaših v samostanu sv. Gregorja v Kopru, ok. 1545 je postal duhovnik in se vrnil v rojstni kraj. Ok. 1549 se je odločil za protestantizem, postal pastor verske občine v Metliki in še pred 1559 predikant ter zaupnik kranjskih dež. stanov. Pridigal je po okolici Metlike, 1560 v Novem mestu (bil zato 7 dni zaprt), 1561 po Savinjski dolini (lj. škof P. Seebach ga je dal zapreti za 3 tedne v Gornjem Gradu). Potem se je zatekel v Lj. k M. Klombnerju, nato na Hrv. k P. Erdödyju, a se kmalu vrnil v Metliko. Odtod je bil z odlokom dež. glavarja 1568 izgnan, 1569–74 pridigal v Brežicah, 1574 se je spet vrnil v Metliko. 1575 se je zaradi preganjanja umaknil v Semič, kjer pa tudi ni imel obstanka, 1580 se je v Radečah upokojil. Tega leta je podpisal württemberško Formulo concordiae. Sodeloval je pri prevajanju sv. pisma v sloven. in hrv., bil član komisije, ki je 1559 v Metliki pregledovala Konzulove prevode Trubarjevih del (napisal oceno). Predlagal je prevod biblije tudi v turščino, češ da bi Turke pridobili. Kranjskim dež. stanovom v Lj. je pomagal pri razširjanju protest. knjig. Bil je dober poznavalec slov. in hrv. ljudske govorice, glagolice in cirilice ter dober govornik. Z velikim fanatizmom je oznanjal Lutrovo vero in jo uspešno širil med Slov. in Hrv. — Prim.: Dimitz II, 238, 252–3; III, 20, 149, 150; Gruden 640, 642, 732–4, 738–9; Valvasor VII, 438; IX 489; T. Elze, JGGPÖ 1884, 4–6; I. Vrhovec, Zgod. Novega mesta, 1891, 71–2; isti, ZMS 1901; L. Podlogar, DS 1908, 268, 270, 315–6; F. Ilešič, ZMS 1908; F. Bučar, ib.; I. Steklasa, ib.; M. Rupel, Valvasorjevo berilo, 1951, 169; isti, Primož Trubar, Lj. 1962, München 1965. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Vlahović, Gregor (1523–1581). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi794835/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine