Gorec, Sonja avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Stucin, Marija
7. december 1913, Dunaj, Avstrija
?, neznano
Šavnik, Leo
10. januar 1897, Kranj, Slovenija
24. maj 1968, Ljubljana, Slovenija
Šavnik, Pavel
24. december 1882, Kranj, Slovenija
16. julij 1924, Zagreb, Hrvaška
Šerko, Alfred st.
16. julij 1879, Cerknica, Slovenija
14. januar 1938, Ljubljana, Slovenija
Širca, Anton
13. junij 1925, Ljubljana, Slovenija
13. avgust 1996, Ljubljana, Slovenija
Šlajmer, Edvard
8. oktober 1864, Čabar, Hrvaška
23. december 1935, Ljubljana – Šentvid, Slovenija
Tavčar, Igor
2. november 1899, Ljubljana, Slovenija
27. december 1965, Ljubljana, Slovenija
Trampuž, Vladimir
4. april 1904, otok Krk, Krk, Hrvaška
6. junij 1982, Ljubljana, Slovenija
Valentinčič – Petrović, Milica
7. oktober 1900, Beograd, Srbija
16. februar 1965, Ljubljana, Slovenija
Vargazon, Bogomil
27. oktober 1914, Zidani Most, Slovenija
28. julij 2004, Ljubljana, Slovenija
Varl, Bojan
11. november 1920, Mokronog, Slovenija
19. april 2002, Ljubljana, Slovenija
Vilfan, Draško
4. februar 1914, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. maj 1996, Ljubljana, Slovenija
Vitorović, Momčilo
13. januar 1922, Oreovica (Žabari, obč.), Srbija
17. marec 1985, Ljubljana, Slovenija
Volavšek, Branko
25. september 1913, Roč, Hrvaška
23. marec 1997, Ljubljana, Slovenija
Volčjak, Viktor
15. september 1913, Škofja Loka, Slovenija
8. januar 1987, Ljubljana, Slovenija
Volovšek, Vladimir
14. oktober 1905, Celje, Slovenija
13. marec 1986, Ljubljana, Slovenija
Vozelj, Marjan
21. december 1921, Ljubljana, Slovenija
6. julij 2001, Ljubljana, Slovenija
Vrbič, Vitomir
20. februar 1935, Kakanj, Bosna in Hercegovina
Zajc - Satler, Jadranka
6. januar 1924, Ljubljana, Slovenija
29. marec 1988, Ljubljana, Slovenija
Zalokar, Jurij
5. maj 1928, Ljubljana, Slovenija
5. oktober 2018, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija