Slovenski biografski leksikon

Zajc-Satler Jadranka, mikrobiologinja, v Ljubljani r. 6. jan. 1924 uradniku Lojzu Zajcu in Mari r. Samsa, živi tu; 1948 poročena z zdravnikom Jožetom Satlerjem. V r. kraju je obiskovala osn. šolo, 1934–42 klas. gimn. in 1942–1950 štud. medicino. 1955 je opravila specialist. izpit iz mikrobiologije in parazitologije. 1964 je bila prom. z dis. Pritlikave kolonije pri Salmonella typhi (povzetek obj. v Bull. Scientifique, A, Zgb, 1965, 136). V lj. bolnici je bila od 1950 spl. zdravnica in od 1955 specialistka. 1957 je bila na Mikrobiol. inšt. Med. fak. v Lj. izvoljena za asistentko, 1965 postala habil. doc., 1969 hab. izr. prof., 1972 izvoljena za izr. prof. in 1977 za red. prof. — Je članica Société française de microbiologie (od 1961), Slov. zdravn. društva in Slov. mikrobiol. društva. Izpopolnjevala se je 1953 v Zgbu in Bgdu, 1960 v Parizu. Akt. se udeležuje jsl in mednar. kongresov in strok. sestankov: Lj. (1960, 1978, 1980), Reka (1964), Dunaj (1967), Zgb (1967, 1972), Bgd (1969, 1978, 1981), Varšava (1974), Ohrid (1975), Perugia (1977), München (1978), Reading (1981), Palermo (1982) idr. Predavala je na seminarjih iz mikrobiologije (1958–82), podipl. študiju (1968–71) idr. — 1971 je prejela priznanje za udeležbo v osvob. gibanju v Lj., 1980 pa medaljo zaslug za narod.

Na Mikrobiol. inšt. Med. fak. vodi od 1969 odd. za enterobakterije, kjer je z novimi preiskavnimi metodami in veliko strokovnostjo izpopolnila diagnostiko. Zadnja leta se ukvarja zlasti z raziskavami klinične mikrobiologije, etiologije diarealnih bolezni in izolacijo sevov Yersinia enterocolitica. Napisala je učbenika: Priročnik za laboratorijsko diagnostiko enterobakterij (1965); Praktikum iz mikrobiologije in parazitologije (s soavtorji; 1967 in ponatisi; 1977²). Znanstv. in strok. članke obj. mdr. v: ZstV (od 1953), Ann Inst Pasteur (1964), LV (1964, 1968), Mikrobiologija (1964), J Clin Pathol (1965), Med Arh (1968), Can J Microbiol (1969), Zbornik Bioteh. fak. — Veterinarstvo (1969), BiolV (1970), Zdrav. varstvo (1970, 1972), J Med Microbiol (1972), Zentralbl Bacteriol (A) (1972, 1973, 1977, 1979), Infection (1976); G Malat Inf Parasit (1980, 1981), Med. razgledi (1981), Gastroentero hepatol Arh (1985) idr. Prispevala je poglavja za knjige: B. Karakaševič idr., Priručnik standardnih metoda za mikrobiol. rutinski rad, Bgd-Zgb 1967 (Razlikovanje bakterijskih varijanata); H. Pehani in P. Schauer, Molekularna biologija, 1972 (Jedro in plazmidi prokariotičnih celic); Ugotavljanje in preprečevanje bolnišničnih okužb, 1984 (Interpretacija rezultatov kliničnega mikrobiološkega laboratorija). Od 1966 je s sodelavci izdelala štev. elaborate; recenzije in poročila piše od 1968 v ZstV. — Prim.: osebni podatki; ULj II, III/2; Who is who in the world, Chicago, 1980/1, 1055; International medical who's who, Harbow, 1980, 1290. — Slika: arhiv SBL. S. G.

Gorec, Sonja: Zajc - Satler, Jadranka (1924–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi852608/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine