Slovenski biografski leksikon

Varl Bojan, internist, organizator nuklearne medicine, r. 11. nov. 1920 v Mokronogu veterinarju Leopoldu in učiteljici Kristini r. Černe, živi v Ljubljani. Obiskoval je v Krškem 4 razr. osn. (1926–30) in 1 razr. meščan. šole (1930/1), v Lj. najprej III. drž. real. gimn. (1931/2), nato klas. (1932–9). Študiral je tu 1939–45 medicino, 1948 dipl. in služboval: 1948–50 na Patol. anatom. inšt. med. fak. (od 1949 asist.), od 1950 dalje na Interni kliniki v Lj. 1962 je tu postal vnaprej habilitirani docent, 1967 docent, po promociji 1972 z dis. Nevrovegetativni vpliv na eritrostazo v vranici (1971 razmn.) izr., 1976 pa redni prof. Od 1973 je predstojnik katedre za interno medicino in direktor Klinike za nuklearno medicino. 1954 se je izpopolnjeval v radioizotopnem laboratoriju na Dunaju, po vrnitvi v Lj. vpeljal radioizotopne diagnostične teste za bolezni ščitnice, 1955 postal specialist-internist. Nasl. leto se je udeležil simpozija o radioizotopih v Bad Gasteinu, 1958 opravil tečaj o radioizotopih na Inšt. Jožef Stefan v Lj., i. l. to znanje poglabljal na Dunaju, v Londonu, 1960 obiskal radioizotopne laboratorije v Freiburgu, Hamburgu, Tübingenu, Varšavi, 1966 v Leipzigu in Mainzu. Aktivno je sodeloval na simpozijih in kongresih internistov (doma in na tujem, mdr. 1956 v Portorožu, 1966 Mrb) ter na strok. sestankih za nuklearno medicino (mdr. 1969 Bled, 1976 Bgd). — Predaval je od 1948 na zdravstv. šolah za medic. sestre, na podiplom. tečajih, kongresih in sestankih. Pripravil je telev. oddajo iz nuklearne medicine (1967). Od 1949 je član, tajnik ali preds. v štev. slov. strok. društvih, komisijah in družbenih organizacijah, član izvršilnega odbora jsl društva za nuklearno med., jsl društva za endokrinologijo, evropskega društva za nuklearno med. 1981 je prejel Kidričevo nagrado za dosežke v medicini s posebnim poudarkom na patologiji ščitnice.

Objavil je knjige: učbenik za zdravstvene šole Notranje bolezni, 1961 (1963, 1968, 1974, 1977; s sodelavci); skripta Radioaktivni izotopi u industriji i medicini, III, 1961; priročnik Dietna prehrana, 1973 (skupaj z J. Pirc). Strokovni in znanstveni članki, ki jih pogosto piše s sodelavci, so izšli v publikacijah: ZstV 1952—; Jubil. zbornik med. fak. 1945–1955, 1956; Med. sestra na terenu 1956; Rep J. Stefan Inst 1956; Tavčarjevi dnevi, 2, 1960—; Primena radioaktivnih izotopa i jonizujučih zračenja u medicini (Bgd) 1960, 1961; Med Glasn (Bgd) 1963; Radioaktivni izotopi i zračenja (Bgd) 1965; Acta Med Iugosl (Zgb) 1966; Nuclear Medizin (Stuttgart) 1967; Strahlentherapie (München) 1968; Bilten Transfuz (Bgd) 1968; Wien Z Inn Med 1970; Radiobiol Radiother (Berlin) 1971; Jsl sestanek za nuklearno medicino: 9. Bled 1969 (tudi sour.), 12. Ohrid 1972, 13. Mrb 1975, 14. Bgd 1976; Utilizarea radioizotopilar in gastroenterologie (Cluj-Napoca, Romunija) 1975; Kongres endokrinologa Jsle, 1, Lj. 1976 (tudi sour.); Podiplomski seminar anesteziologije in intenzivne terapije, 4. 1977; Sodobna interna medicina, podiplomski študij za specializante interne med., 4. 1978. Uredil je knjigo Diagnostika in terapija v nuklearni medicini, 1971 (skupaj z B. Kastelcem). Knjižna poročila piše mdr. v Radiol Iugosl (Lj. 1971, 1981) in v ZstV(1971—). Od 1965 sodeluje pri raziskovalnih delih za Sklad Borisa Kidriča (z raznimi sodelavci).

Njegovo delo zajema osnovne in razvojne raziskave, ki omogočajo klinično uporabo radioaktivnih indikatorjev v večini specialnih strok medicine. Z raziskavami na področju tireologije omogoča razvoj klinične endokrinologije in oblikovanje posebne endokrinološke stroke — tireologije. Na tem področju raziskuje mdr. hormonsko aktivne metastaze karcinoma ščitnice ter kinetične in biološke učinke radioaktivnega jodida v subakutno vneti ščitnici. V sklopu raziskav, usmerjenih v študij kinetike hepatotropnih substanc, razvija matematično razreševanje transportnih konstant dvooddelčnega sistema s pomočjo analognega računalnika.

Prim.: osebni podatki; Bibl RSS; ULj, II, III/2; Bibl fak. učiteljev in sodelavcev med. fak. 1967–1971, 1973, 76–7; Delo 1976, št. 136 (s sliko); 1981, št. 84 (s sliko); Dnevnik 1977, št. 125 (s sliko). S. G.

Gorec, Sonja: Varl, Bojan (1920–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi762153/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine