Slovenski biografski leksikon

Stucin Marija, ginekologinja, sestra Dušana (gl. čl.), r. 7. dec. 1913 na Dunaju, živi v Lj. Po osn. šoli v Mrbu 1920–5 je tu obiskovala 5 razr. gimn. 1925–30, opravila priv. izpite za 6. razr. 1941 v Lj., za 7. in 8. razr. z mat. v Murski Soboti 1942. Študirala je na medic. fak. v Budimpešti 1942–5 (hkrati delala v odporniškem gibanju na Madžarskem in v OF), v Lj. 1946–53 (prom. 1953), vmes se zaposlila v Mrbu 1934–5 (imela tu obrt 1937–41), maja do dec. 1945 pa pri Jsli vojni delegaciji v Budimpešti. Od 1955 je službovala v Lj. na kliniki za ginekologijo in porodništvo, se 1957 izpopolnjevala v kolposkopiji (prof. G. Mestwerdt) v Hamburgu, 1959 postala asistentka, opravila 1963 specialist. izpit. – S. se bavi predvsem s kolposkopsko in histološko diagnostiko zgodnjih oblik raka na maternici. Vpeljala je kolposkopsko metodo (pripomogla h konstrukciji kolposkopa pri nas), histološke serijske preglede; vodi kolposkopske tečaje za ginekologe. Predavala je na strok. sestankih ginekol. sekcije Sje in Makedonije, na diplom. tečajih. Aktivno se je udeležila strok. kongresov doma (Lj., Crikvenica, Skopje, Bgd, Sarajevo, Dobrna, Novi Sad, Opatija, Zgb) 1957, 1959–62, 1965–6 in v tujini 1968 na simpozijih o karcinomu materničn. vratu v Hamburgu in o zgodnjem odkrivanju raka v Spa (Belgija). Je od 1970 članica World Association for Gynecological Cancer Prevention. Objavila je mdr. samostojno ali s sodelavci (čez 20 čl.) strok. članke v publikacijah: Acta cytol. Philad. (5, 1961, 183), Ginek. i Opstet. (1, 1961, 15–8), Brit. J. Cancer (1963, 391–405 s sodel.), Arch. Gynäk. (203, 1966, 234–9; 209, 1970, 202–14 s sodel.), ZstV (1967, 382–5), Zbornik radova II. kongresa kancerologa Jsle (1967, 2. knj. 253–7). – Prim.: osebni podatki; ULj 1969, 518–9. S. G.

Gorec, Sonja: Stucin, Marija (1913–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi626102/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine