Slovenski biografski leksikon

Vitorović Momčilo, psihiater, r. 13. jan. 1922 v Oreovici (pri Požarevcu) učiteljema Dušanu in Zorki r. Nikolić, živi v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval v Obrenovcu in v Nišu, tu tudi gimn. 1932–7 in 1939–40, vmes 2 razr. v Starem Bečeju. Jul. 1941 so ga Nemci v Nišu za krajši čas zaprli, maja 1944 pa četniki v Jelašnici pri Nišu obsodili na smrt, a je ustrelitvi ušel, se umaknil v Nemčijo in bil 1944–5 bolničar v bolnišnici za duševne bolezni Steinhof na Dunaju. 1945–52 je študiral medicino v Zgbu, 1952–6 se specializiral iz nevropsihiatrije v Lj., 1966 bil tu prom. z dis. Stranski efekti in komplikacije na vegetativnem in centralnem živčnem sistemu med zdravljenjem z nevroleptičnimi medikamenti. 1952 se je zaposlil v klinični bolnišnici za psihiatrijo Lj. Polje, postal 1959 asistent, 1968 docent, 1974 izredni, 1980 redni prof. Od 1975 je predstojnik psihiatrične klinike v Polju. Dve leti je bil preds. psihiatr. sekcije Slov. zdravn. društva, je član uredništva Revije za kriminalistiko in kriminologijo. — Odlikovan je bil z redom dela z zlatim vencem 1970.

V-evo področje je klinična psihiatrija, zlasti diferencialna diagnostika, psihofarmakologija in organske psihoze s poudarkom na elektroencefalografiji. Aktivno se udeležuje nevropsihiatrijskih in psihofarmakoloških simpozijev in kongresov mdr.: Bled 1956, Sarajevo 1960, Praga 1963, Ohrid 1964, Zgb 1967, 1969, Opatija 1973, Pulj 1974, Portorož 1976. Predava tudi na izpopolnjevalnih tečajih v klinični bolnišnici za psihiatrijo in nevropsihiatrični sekciji Slov. zdravn. društva. Kot soavtor je sodeloval pri knjigah Psihoterapija, 1976; Psihiatrija, 1978. Strok. članke objavlja v časopisih, mdr.: Medicinar (Zgb, 1949–), Neuropsihijatrija (Zgb, 1957–), ZstV (1958–), Revija za kriminalistiko in kriminologijo (1959–), Acta Med Jugosl (Zgb, 1963), Iatros (1965), Novosti »Krka« (1972), Anali zavoda za mentalno zdravlje (Bgd 1975), Psihijatrija danas (Bgd 1977); poljudne v Priroda, človek in zdravje. — Prim.: osebni podatki; ULj II, III/2; ZstV 1969, 323; Bibl fak. učiteljev in sodelavcev med. Fak. 1967–71, 1973, 78. S. G.

Gorec, Sonja: Vitorović, Momčilo (1922–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi793296/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine