Slovenski biografski leksikon

Vrbič Vitomir, zobozdravnik, r. 20. febr. 1935 v Kaknju finančnemu revizorju Ladislavu in Mariji r. Selinger, živi v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval v Ljubiji (BiH), niž. gimn. v Žalcu, zobotehn. šolo 1949–53 v Lj. 1954–60 je študiral stomatologijo na Med. fak. v Lj. in bil tu 1969 prom. z dis. Vpliv fluoridov in abrazivov na zobno sklenino. Zaposlen je bil na stomatol. kliniki v Lj. 1953–4 kot zobotehnik, 1961–3 kot stomatolog, 1963 bil izvoljen za asistenta, 1969 za doc., 1976 za izred. in 1981 za red. prof. (za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa). 1971–3 je bil prodekan Med. fak. 1966/7 je bil na podipl. študiju v Bostonu (Forsyth dental center, Harvard school of dental medicine). – Je član Slov. zdravn. društva, Društva zobozdravstvenih delavcev Sje, Intern. association for dental research, European assoc. for caries research. – Od 1974 je preds. ur. odbora ZobV. Aktivno se udeležuje kongresov doma in v tujini, mdr.: Boston (1966), Washington (1967), Stockholm in Lj. (1969), Bgd (1971), Ohrid (1972), Zürich (1973), Sarajevo (1974), Dunaj (1975), Portorož (1975, 1981), Budva (1976), Turku (1978), Stirling (Škotska, 1979), Marburg (ZR Nemčija) in Zadar (1980).

Raziskuje vpliv fluoridov na zobno sklenino, testira fluoride glede na količino v sklenini vezanega fluora in izbira najuspešnejše raztopine fluoridov proti nastanku zobnega kariesa ter proučuje vpliv mikroelementov na razvoj karioznega procesa. Štev. članke o teh vprašanjih objavlja mdr. v: Odontol Foren Tidskr (Študij stomatologije v Jsli 1960), ZobV (npr.: Turbinski vrtalniki v zobozdrav. 1964; Odstranitev periodoncija in reakcija okolnega tkiva 1965, s Č. Ravnikom; Laboratorijsko vrednotenje različnih fluorovih spojin za topikalno aplikacijo, Obraba sklenine s čistilnimi in zobnimi pastami 1968; Fluoriranje šolske mladine v SR Sji 1971; Preiskava fluorirane skleninske površine 1974; Zaščita dentina in pulpe pri polnjenju kavitet s plastičnimi materiali 1979; Predlogi za izvajanje preventive v zobozdravstvu v SR Sji 1981, s soavtorji; Obstojnost fisurnega zalitja in zmanjšanja kariesa 1982), Helv Odont Acta (Acquisition of fluoride by enamel from fluoride pumice paste 1967, s F. Brudevoldom; Caries reduction after topical application of 4% NaF-PO4 1973), Stomat Vjesnik BiH (Komparativna laboratorijska študija o učinkovitosti različnih topikalnih sredstev 1968), Caries Res (Fluoride uptake from treatment with different fluoride prophylaxis pastes and from the use of pastes containing a soluble aluminum salt followed by topical application 1970; EM observation of fluoride treated dental enamel prior to chemical analysis 1976; Cost benefit study of 3 years topical fluoride application 1978, z B. Košmelj; Concentration of strontium and aluminium in enamel and dental caries 1979; Concentration of vanadium in enamel and dental caries 1980, z A. R. Byrne; A study of the mineral environment in relation to dental caries 1981, z J. Štupar), Community Dent Oral Epidemiol (1974, 1978), Stomatol Glas Srb (Topikalna aplikacija fluora pri šolski mladini v SR Sji 1975), Anali klin. boln. »Dr. M. Stojanović« (Naše izkušnje z nekaterimi kompoziti 1976, z L. Marionom), Radioanalyt Chem (The vanadium content of human dental enamel and its relationship to caries 1979, z A. R. Byrne), Zdravstveno varstvo (Motiviranje in vzgoja prebivalstva za izvajanje zobozdravstvenih preventivnih ukrepov 1981, s soavtorji), Arch Oral Biol (Response of human enamel to topical application of ammonium fluoride 1971, s soavtorji).

Sodeluje pri raziskovalnih nalogah za Sklad B. Kidriča (od 1969) in pri publikacijah Inšt. J. Stefan (1968, 1976). – Prim.: osebni podatki; ULj II, III/2. – Slika: arhiv SBL. S. G.

Gorec, Sonja: Vrbič, Vitomir (1935–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi819516/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine